Skip to main content

Feriepenger (pieniądze wakacyjne/urlopowe) – czy masz do niego prawo w trakcie AAP?

Informacje podstawowe – część I

Do feriepenger czy też tzw. pieniędzy wakacyjnych mają prawo: 🔹pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, 🔹poborowi, 🔹żeglarze/marynarze, 🔹rybacy zatrudnieni na umowę o pracę.

Nie masz prawa do dodatku urlopowego jeśli: 🔹prowadzisz własną działalność, 🔹jesteś freelancerem, 🔹jesteś emerytem, 🔹otrzymujesz zasiłek chorobowy zgodnie z § 8-47 i czasowo nie wykonujesz pracy zarobkowej, 🔹jesteś bezrobotny, 🔹jesteś rybakiem, który prowadzi własną działalność.

Jeśli aktualnie przebywasz na AAP – swoje wakacje musisz konsultować i planować w porozumieniu z NAV. Jeśli po zgłoszeniu urlopu – NAV nie będzie miał dla Ciebie żadnych „aktywności” związanych z powrotem do pracy – zostanie Ci wypłacone całe wynagrodzenie bez żadnych potrąceń. Jeśli natomiast chcesz skorzystać z urlopu w czasie zaplanowanych przez NAV aktywności takich jak praca wakacyjna, staże lub inne rodzaje działań i nie będziesz mógł być „dostępny” dla NAV- zostanie to uznane jako dni niepłatne i nie otrzymasz wynagrodzenia za ten czas.Należy pamiętać, że pobierając AAP wszystkie planowane wyjazdy i dłuższe nieobecności koniecznie należy zgłaszać do NAV. Najlepiej robić to telefonicznie lub „odhaczać” na tzw. Meldekortach w punkcie 4.Jeśli planujesz urlop i masz wątpliwości jak zgłosić je do NAV tak, aby Twój zasiłek nie został przerwany- zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego 