Skip to main content

Do wykonywania prac elektrycznych w Norwegii nie wystarczy „złota rączka”. W każdym przypadku należy skorzystać z usług specjalisty, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Wiele usług w Norwegii słono kosztuje. O ból głowy mogą przyprawić na przykład rachunki od mechanika, dentysty, hydraulika albo elektryka. Pokusa, by skorzystać z usług kogoś, kto oferuje wykonanie pracy taniej, może być duża. Warto jednak wiedzieć, iż „taniej” rzadko oznacza „lepiej”. W branży budowlanej ma to szczególne znaczenie, bowiem na wykonywanie wielu usług, w tym prac elektrycznych, trzeba mieć pozwolenie. Tylko specjaliści, którzy mogą potwierdzić posiadanie odpowiednich kwalifikacji, mają prawo świadczyć legalne usługi. To dlatego, że stan instalacji elektrycznej może decydować o życiu i zdrowiu użytkowników budynku. Nieprofesjonalnie wykonana elektryka może doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku. Zlecając prace elektryczne firmie bez autoryzacji właściciel dużo ryzykuje – obniża wartość rynkową nieruchomości, naraża się na problemy ze sprzedażą oraz wystawia na szwank bezpieczeństwo użytkowników budynku.

Konieczność rejestracji

Firmy, które w Norwegii wykonują prace związane z instalacjami elektrycznymi oraz świadczą usługi naprawy urządzeń elektrycznych, muszą być zarejestrowane w Elvirksomhetsregisteret, czyli ewidencji przedsiębiorstw autoryzowanych w tej branży. Obowiązek rejestracji dotyczy każdej firmy działającej w branży elektro. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej należy samemu wystąpić o rejestrację w Elvirksomhetsregisteret. Do obowiązków firmy należy podanie wszystkich potrzebnych danych, a następnie ich aktualizowanie. Przedsiębiorstwo nie może wykonywać usług w branży przed otrzymaniem autoryzacji. Aby rozpocząć wykonywanie usług elektro, należy posiadać potwierdzenie rejestracji i status „Aktiv” w Elvirksomhetsregisteret. Ci przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią tego obowiązku na czas, muszą się liczyć z konsekwencjami, w tym grzywną do 100.000 NOK. Grzywny są utrzymywane w mocy nawet wtedy, jeśli po czasie przedsiębiorca uzupełnił dane i otrzymał status aktywny. W praktyce zatem nie można wykonywać żadnych prac elektro bez koniecznego pozwolenia. O autoryzację można wystąpić drogą elektroniczną.

Sprawdź, komu zlecasz usługę

Niestety, nie wszyscy klienci są świadomi, że firmy świadczące usługi elektro są objęte specjalnymi przepisami. Brak wiedzy dotyczy to tak samo firm, jak i osób prywatnych. Wykazała to przeprowadzona niedawno kontrola eltilsynet w regionie Trøndelag. Podczas kontroli urzędnicy stwierdzili, iż w wielu miejscach, na przykład w domku letniskowym, mieszkaniu i sklepie, właściciele zlecili prace elektryczne firmie nieposiadającej autoryzacji. Chociaż firma reklamowała swoje usługi w internecie i wystawiała faktury za usługi, to w praktyce wykonywała je nie posiadając stosownych uprawnień. Podczas audytu stwierdzono, że instalacje elektryczne założyła wadliwie, i to w taki sposób, że stwarzały zagrożenie dla zdrowia i życia. Kontrolerzy złożyli do DSB wniosek o ukaranie nierzetelnej firmy grzywną.

Jak sprawdzić, czy dany podwykonawca posiada stosowne uprawienia i kompetencje? To proste. Należy skorzystać z wyszukiwarki Elvirksomhetsregisteret. Na stronie internetowej można sprawdzić, czy dana firma może legalnie wykonywać prace elektryczne. Jeśli posiada wpis do ewidencji i status aktywny, jest to gwarancja jej kompetencji. Jeśli natomiast nie ma jej w ewidencji, należy znaleźć innego specjalistę.