Skip to main content

Dostęp do kont na stronach takich jak NAV, Altinn czy Skatteetaten umożliwia akces do informacji, a także szybszy, bezpośredni kontakt z urzędami, bez potrzeby wysyłania listów oraz ważnych dokumentów pocztą. Poniżej zostały opisane metody logowania się do tych stron, o różnych stopniach zabezpieczeń.

Jak zalogować się za pomocą MinID?

Potrzebne są:

  • Numer personalny lub D numer
  • Hasło
  • Jednorazowy kod SMS lub PIN kody otrzymane listownie

Logowanie:

Należy wejść na wybraną stronę (np. www.nav.no, www.altinn.no, www.skatteetaten.no), wybrać MinID i wpisać swój numer personalny oraz hasło.

Jeśli rejestrowali się Państwo za pomocą SMS, kod zostanie wysłany do Państwa natychmiastowo. Proszę wpisać kod i kliknąć ‘’neste’’ aby zakończyć logowanie.

Jeśli nie wybrali Państwo opcji rejestracji przez SMS, należy wprowadzić konkretny kod z listu z kodami PIN, następnie kliknąć ‘’neste’’ aby zakończyć logowanie.

MinID zapewnia dostęp o średnim poziomie bezpieczeństwa (poziom 3)

Jak zalogować się za pomocą BankID?

Aby zalogować się przez BankID potrzebują Państwo:

  • Numer personalny
  • Token z banku
  • Hasło

Należy wejść na wybraną stronę (np. www.nav.no, www.altinn.no, www.skatteetaten.no) oraz wybrać opcję BankID. Następnie wpisać jedenastocyfrowy numer personalny a także kod wygenerowany przez token, następnie hasło.

BankID zapewnia dostęp o wysokim poziomie bezpieczeństwa (poziom 4)

Jak zalogować się za pomocą Buypass ID na smartkort?

Aby zalogować się przez Buypass ID na smartkort potrzebne będą:

  • Smartkort z elektronicznym dowodem z Buypassa
  • Czytnik smartkort
  • Kod PIN do smartkort

Logowanie:

Należy wejść na wybraną stronę (np. www.nav.no, www.altinn.no, www.skatteetaten.no), włożyć smartkort do czytnika i kliknąć ,, Identifiser’’

Jeśli chcą Państwo zmienić kod PIN, istnieje taka możliwość na stronie https://www.buypass.no/

Buypass zapewnia dostęp o wysokim poziomie bezpieczeństwa (poziom 4)

Jak zalogować się za pomocą BankID na telefon?

Żeby można było zalogować się przez BankID na telefon trzeba najpierw aktywować BankID na telefon przez bank online.

Logowanie

Należy wejść na wybraną stronę (np. www.nav.no, www.altinn.no, www.skatteetaten.no), a następnie wybrać opcję ,,BankID På Mobil’’. Proszę wpisać swój numer telefonu (8 cyfr) oraz datę urodzenia (ddmmrr), po czym kliknąć ,,Neste’’. Kod referencyjny pojawi się na ekranie i należy sprawdzić, czy zgadza się on z kodem wysłanym do Państwa na telefon. Jeśli tak, po zaakceptowaniu trzeba wpisać personalny ID-PIN (4 do 8 cyfr) by dokończyć logowanie.

BankID zapewnia dostęp o wysokim poziomie bezpieczeństwa (poziom 4)