Skip to main content

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne, które mają finansowe problemy w skutek obecnej sytuacji ,mogą złożyć wniosek o odroczenie płatności większości roszczeń podatkowych i innych opłat.

Odroczenie spłaty może być przyznane tylko do 31 grudnia 2020 włącznie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają do spłacenia kredyt celny, lub kredyt na jednorazową opłatę mogą wnioskować o odroczenie płatności na okres do 4 miesięcy jeśli chcą podtrzymać ustalony schemat kredytowy.

Warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było starać się o odroczenie płatności:

 • Dla osób fizycznych:
  • Znacząca redukcja lub utrata dochodu własnego lub wspólnego ze współmałżonkiem/partnerem. Warunek może zostać spełniony, jeśli wnioskodawca został wysłany na 100% permitteringu,  został całkowicie bezrobotny lub jeśli dochód został pomniejszony o minimum 20% w porównaniu z dochodem przed 29 lutego 2020
  • Redukcja lub utrata dochodu musiała nastąpić po 29 lutego 2020
 • Dla samozatrudnionych i firm:
  • Firma nie zalega z niezapłaconym podatkiem lub innymi opłatami powstałymi przed 29 lutego 2020 (z wyjątkiem podatku restskatt i forskuddskatt za rok 2018 i 2019 dla spółek bezosobowych) –
  • Wszystkie obowiązkowe rapoty z czasem dostarczenia w okresie od 1 stycznia 2019 do momentu złożenia wniosku zostały dostarczone
  • Nie ma zaległych roszczeń z tytułu podatku u źródła (forskuddstrekk) i odliczeń podatkowych (skattetrekk)
 • Dla jednoosobowych działalności gospodarczych (enkeltpersonforetak):
  • Aktywne jednoosobowe działalności wnioskujące o odroczenie płatności związanych z prowadzeniem działalności będą traktowane według warunków dla samozatrudnionych i firm
  • Zamknięte jednoosobowe działalności będą traktowane według warunków dla osób fizycznych
  • Odroczenie płatności związanych z prywatną sytuacją podatnika ocenia się według warunków dla osób fizycznych

Jeśli wniosek o odroczenie płatności zostanie rozpatrzony pozytywnie, wezwanie do zapłaty zostanie wstrzymane na czas widniejący w decyzji. Po wystawieniu decyzji, jeśli Twoja sytuacja finansowa ulegnie poprawie, możesz nadal korzystać z odroczenia. Wezwanie do zapłaty zostanie również tymczasowo wstrzymane na czas rozpatrywania wniosku. Mimo to, Skatteetaten otrzymuje teraz dużo wniosków, więc może się zdarzyć, że podatnik dostanie wiadomość że płatność nie może zostać wstrzymana.

Program ten jest programem dodatkowym do standardowej możliwości odroczenia płatności. Jeśli została już zawarta umowa o odroczenie lub rozłożenie płatności ze Skatteetaten, ale sytuacja finansowa podatnika się znacznie pogorszyła, istnieje możliwość skontaktowania się z urzędem i złożenie prośby o zmianę warunków tej umowy.