Skip to main content

Rząd norweski wprowadza środki wspomagające  przedsiębiorstwa w tak trudnym dla wszystkich okresie. Dotyczy to to zmian zarówno w stawkach, opłatach sankcjach i terminach.

1.            Odroczony termin płatności zaliczki na podatek dochodowy

Odroczenie dotyczy wszystkich, którzy powinni zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy do 15 maca. Zaliczka odroczona zostaje do 1 maja 2020 i nie ma konieczności wnioskowania o odroczenie.

Ponadto istnieje możliwość zwrotu zapłaconej wcześniej zaliczki, i w tym celu należy zgłosić się  do lokalnej jednostki w celu uzyskania zwrotu.

Co do 2 terminu zapłaty podatku dochodowego spółek, tj.  15 kwietnia, proponuje się przesuniecie terminu na 1 września. Jest to propozycja, nad którą Rząd prowadzi dyskusje.

Przypominamy o możliwości zmiany karty podatkowej i dostosowanie zaliczki na podatek dochodowy do zmniejszających się dochodów.

  • Arbeidsgiveravgift oraz A- melding.

Anulowane zostały kary za nieterminowe złożenie A-melding. Urząd prosi jednak o dosyłanie jak najszybsze A-melding, gdyż stanowią one podstawę obliczeń dagpenger/permittering.

*  Arbeidsgiveravgift

Podatek odprowadzany przez pracodawcę od pensji pracownika może zostać obniżony o 4 punkty procentowe na 2 miesiące. Jest to póki co tylko propozycja Rządu.

*A-melding

Nie należy dokonywać żadnych zmian w wysłanych już oraz przyszłych A-melding. Należy raportować jak dotychczas. Urząd pracuje nad rozwiązaniem technicznym problemu z kodami.

Urząd pracuje również nad zmianą  terminu zapłaty 2 terminu  arbeidsgiveavgift  Jest propozycja przesunięcia go z 15 maja na 15 września.

  • Finanskatt

Urząd opracowuje regulacje nad przesunięciem również 2 terminu  „Finansskatt” z 15 maja na 15 sierpnia.

  • VAT

Proponuje się przesuniecie  terminu zapłaty VAT z 14 kwietnia na 10 lipiec. Na ten moment nie proponuje się przesunięcia terminu złożenia sprawozdania rocznego.

Zostaje również obniżona stawka VAT z 12 na 8  od 20 marca do 31 października 2020 dla firm z zakresu transportu pasażerskiego,  zakwaterowania, usług prowadzonych przez kina, wydarzenia  sportowe, parki rozrywki.

Nad tymi regulacjami nadal prowadzone są prace.

Spółki

  • Spółki będą miały czasową możliwość zwrotu do 30 milionów NOK deficytów korporacyjnych w 2020 r, z opodatkowanych zysków z poprzednich dwóch lat. Wartość podatkowa deficytu w 2020 r zostanie wypłacona przedsiębiorstwom przy rozliczeniu podatkowym w 2021 r. Obliczenia i płatności zostaną dokonane automatycznie. Firmy, które nie chcą być objęte programem, muszą o to poprosić w związku ze złożeniem deklaracji podatkowej za 2020 r. Urząd przekaże więcej informacji w tym temacie we właściwym czasie.

Właściciele przedsiębiorstw

Propozycja zakłada, że prywatni właściciele mają możliwość skorzystania z tymczasowego programu z odroczoną płatnością podatku od majątku od aktywów biznesowych na rok budżetowy 2020. Program ma zastosowanie do podatników indywidualnych, którzy prowadzą działalność z ujemnym wynikiem rocznym za rok podatkowy 2020. Podatnik może ubiegać się o odroczoną płatność podatku majątkowego za rok podatkowy 2020, kiedy staje się wymagalny w 2021 r.

Właściciele indywidualni mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku zaliczkowego w 2020 r związanego z majątkiem przedsiębiorstwa. Zapewni to natychmiastową pomoc w zakresie płynności właścicielom firm, którzy spełniają określone kryteria