Skip to main content

Przedsiębiorcy, firmy i osoby prywatne, które doświadczyły problemów finansowych w wyniku wybuchu pandemii, mogą ubiegać się o odroczenie płatności.

Przepis ten obowiązuje od 10 czerwca. Na czas rozpatrywania wniosku, płatność została czasowo zawieszona. Jednak w tej chwili urząd podatkowy otrzymuje dużą liczbę wniosków i może się tak zdarzyć, że jeśli ktoś wysłał już taką prośbę o wstrzymanie płatności i ten wniosek jest w trakcie rozpatrywania, należy się jak najszybciej skontaktować z urzędem. Niestety nie wszystkie wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. 

Odroczenie płatności może być przyznane nawet do 31 grudnia 2020 r. Handlowcy, którzy mają kredyty, mogą ubiegać się o odroczenie płatności na okres do 4 miesięcy tylko wtedy, gdy chcą otrzymać schemat kredytów. 

Jeśli ktoś już korzysta z odroczenia płatności, a jego sytuacja dalej nie jest dobra, należy skontaktować się z osobą, która prowadzi sprawę i zażądać zmiany umowy. Program ma na celu ułatwienie i poprawienie sytuacji, która wynika z powodu COVID. 

Niestety nie można ubiegać się o odroczenie płatności za:

  • podatek u źródła, a także roszczenia z tego tytułu;
  • opłaty specjalne, które należy uiścić w momencie powstania obowiązku opłat np. opłata za ponowną rejestrację; 
  • roszczenia o odszkodowanie. 

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Od decyzji, niestety nie można się odwołać .