Skip to main content

Sytuacja na dzień dzisiejszy jest trudna dla nas wszystkich. Wirus rozprzestrzenia się z niesamowitą prędkością.
Należy zapobiegać narażaniu się na jego działanie.
Wielu pracodawców decyduje się na podjęcie radykalnych kroków w postaci zawieszania działalności na czas dwóch tygodni na tą chwile. W krytycznej sytuacji znajdują się firmy, które nie mogą zaproponować swoim klientom wykonania usług zdalnie.
Jeśli pracownik otrzymuje od pracodawcy informację o tym, aby nie przychodził do pracy, bez dodatkowych wyjaśnień, koniecznie trzeba od razu ustalić, jaką formę ma przyjąć okres bez pracy. Jest kilka możliwości, lecz rząd norweski na chwilę obecną, nie opracował żadnej formy wsparcia.
Pracodawca może:
🔸Wysłać pracowników na przymusowy urlop oraz wypłacić fereiepenger,
🔸Narzucić pracę w domu pracownika lub kwarantannę poza miejscem pracy, ale nie jest to objęte dodatkowymi świadczeniami lub zabezpieczeniem finansowym przez NAV.
🔸Jest zobowiązany pokryć koszty pracy. Nie ma prawa dokonywać żadnych potrąceń z pensji pracownika z powodu braku pracy, jeśli korzysta on z prawa do odmowy stawienia się na stanowisku. W sytuacji kiedy, dostaniemy informacje, aby czekać w domu na wiadomość kiedy możemy wrócić do pracy, pracodawca musi wypłacać pensję podczas tego okresu, zgodnie ze stawką na umowie.
🔸Zwolnić pracownika. Na stałe, jak i tymczasowo. W tej sytuacji obowiązek wypłaty świadczeń (dagpenger lub dagpenger under permitering ) przejmuje NAV. Pracownik musi natychmiast złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych oraz zarejestrować się jako bezrobotny na stronie NAV.
Pracownik musi natychmiast złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych oraz zarejestrować się jako bezrobotny na stronie NAV.

Jeśli pracownik ma dzieci w wieku szkolnym i musi przebywać z nimi w domu ze względu na brak opieki w chwili obecnej nie są przewidziane dodatkowe dni wolne płatne przez pracodawcę czy NAV na opiekę na dzieci w okresie wolnym od szkoły z powodu koronawirusa.

Czy pracownik otrzyma pensję za czas kwarantanny, jeśli taką ma zaleconą?
-Nie. Podczas kwarantanny pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego na normalnych zasadach.

Śledźcie nasz fun page , na którym będziemy publikowali istotne dla Was sprawy związane z koronawirusem.