Skip to main content

Kwalifikowany do świadczenia podstawowego może być ten, kto ponosi niezbędne dodatkowe wydatki, których nie posiadają osoby zdrowe.
Są to dodatkowe, bieżące koszty, które pojawiły się po wystąpieniu choroby lub urazu. 

Zasadniczo dodatkowe wydatki muszą utrzymywać się około 2-3 lat lub dłużej.
Koszt leków nie jest niestety objęty dodatkiem podstawowym.
Kto i co takiego może otrzymać?
Podstawowa korzyść ma aż 6 stawek. Otrzymana stawka zależy oczywiście od bieżących wydatków.

👉 Podstawowy zasiłek przysługuje wtedy, gdy ponosimy dodatkowe wydatki związane z:

🔸 Obsługą pomocy technicznej.
🔸 Transportem.
🔸 Psem przewodnikiem (wsparcie dla posiadania psa przewodnika jest udzielane najwcześniej od okresu, w którym potrzebujący oraz pies został zatwierdzony przez komitet psa przewodnika).
🔸 Dietą (potrzeba specjalnej diety dla przedmiotowej diagnozy musi być udokumentowana oraz uznana przez specjalistę). Kilka chorób, takich jak celiakia i mukowiscydoza, uprawnia do podstawowej korzyści po ustalonych stawkach bez dodatkowej dokumentacji.
Od 1 marca 2019 r. Osoby, u których zdiagnozowano celiakię, otrzymują podstawową korzyść w dwóch stawkach (od 5 do 30 lat otrzymują stawkę 3) wszyscy inni otrzymują stawkę 2. W przypadku innych diagnoz związanych z nietolerancją pokarmową i kosztowną dietą dodatkowe wydatki są oceniane indywidualnie.
🔸 Odzieżą, pościelą, obuwiem (gdy jest potrzeba częstej wymiany).
Od 1 marca 2019 r. Każdemu ze zdiagnozowanymi zaburzeniami hiperkinetycznymi, w tym ADHD z nad aktywnością, zostanie przyznana stawka podstawowa 1.

Jak długo możesz otrzymywać takie świadczenie?
Nie ma ograniczenia wiekowego dla świadczenia podstawowego, z wyjątkiem objęcia kosztami transportu,  jeśli niepełnosprawność zmniejszy się po ukończeniu 70 lat.

Potrzeba dodatku oraz kwota zawsze mogą ulec zmianie, nie są stałe. W związku z tym, jeśli został przyznany zasiłek, może przyjść informacja, że zostanie on ponownie rozpatrzony  w późniejszym terminie. W takim przypadku składamy deklarację o aktualnej sytuacji oraz dokumentację.

Należy pamiętać, że jeżeli potrzeba podstawowych świadczeń,  dochodów lub sytuacja rodzinna/zawodowa ulegnie zmianie, może to mieć wpływ na kwotę zasiłku. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić NAV.
Jeżeli zasiłek przysługuje jednemu z twoich dzieci, nie znajdziesz informacji o wypłacie, ponieważ zasiłek dla dzieci poniżej 18 roku życia powinien zostać wypłacany na numer konta dziecka. 

Macie pytania? Zapraszamy do kontaktu.