Skip to main content

Kwalifikowany do świadczenia podstawowego może być ten, kto ponosi niezbędne dodatkowe wydatki, 💶 których nie posiadają osoby zdrowe.
Są to dodatkowe, bieżące koszty, które pojawiły się po wystąpieniu choroby lub urazu. 😷

Zasadniczo dodatkowe wydatki muszą utrzymywać się około 2-3 lat lub dłużej.
Koszt leków nie jest niestety objęty dodatkiem podstawowym.
Kto i co takiego może otrzymać❓
Podstawowa korzyść ma aż 6 stawek. Otrzymana stawka zależy oczywiście od bieżących wydatków.

👉 Podstawowy zasiłek przysługuje wtedy, gdy ponosimy dodatkowe wydatki związane z:

🔸 Obsługą pomocy technicznej.
🔸 Transportem.
🔸 Psem przewodnikiem (wsparcie dla posiadania psa przewodnika jest udzielane najwcześniej od okresu, w którym potrzebujący oraz pies został zatwierdzony przez komitet psa przewodnika).
🔸 Dietą (potrzeba specjalnej diety dla przedmiotowej diagnozy musi być udokumentowana oraz uznana przez specjalistę). Kilka chorób, takich jak celiakia i mukowiscydoza, uprawnia do podstawowej korzyści po ustalonych stawkach bez dodatkowej dokumentacji.
Od 1 marca 2019 r. Osoby, u których zdiagnozowano celiakię, otrzymują podstawową korzyść w dwóch stawkach (od 5 do 30 lat otrzymują stawkę 3) wszyscy inni otrzymują stawkę 2. W przypadku innych diagnoz związanych z nietolerancją pokarmową i kosztowną dietą dodatkowe wydatki są oceniane indywidualnie.
🔸 Odzieżą, pościelą, obuwiem (gdy jest potrzeba częstej wymiany).
Od 1 marca 2019 r. Każdemu ze zdiagnozowanymi zaburzeniami hiperkinetycznymi, w tym ADHD z nad aktywnością, zostanie przyznana stawka podstawowa 1.

Jak długo możesz otrzymywać takie świadczenie❓
Nie ma ograniczenia wiekowego dla świadczenia podstawowego, z wyjątkiem objęcia kosztami transportu, 🚛 jeśli niepełnosprawność zmniejszy się po ukończeniu 70 lat.

Potrzeba dodatku oraz kwota zawsze mogą ulec zmianie, nie są stałe. W związku z tym, jeśli został przyznany zasiłek, może przyjść informacja, że zostanie on ponownie rozpatrzony 🤔 w późniejszym terminie. W takim przypadku składamy deklarację o aktualnej sytuacji oraz dokumentację.📑

Należy pamiętać, że jeżeli potrzeba podstawowych świadczeń, 📃 dochodów lub sytuacja rodzinna/zawodowa ulegnie zmianie, może to mieć wpływ na kwotę zasiłku. 👤 W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić NAV.
Jeżeli zasiłek przysługuje jednemu z twoich dzieci, nie znajdziesz informacji o wypłacie, ponieważ zasiłek dla dzieci poniżej 18 roku życia powinien zostać wypłacany na numer konta dziecka. 🙋‍♀️

Macie pytania❓ Zapraszamy do kontaktu.