Skip to main content

Niedawno pisaliśmy na naszej stronie, że norweski urząd wprowadził „uproszczoną” formę rozliczenia podatkowego, dla pracowników zagranicznych pracujących w Norwegii tzw. Kildeskatt. Czyli tzw. podatek u źródła. Polega on na tym, że podatnikowi jest potrącane od dochodu co miesiąc 25 procent podatku.  Po zakończonym roku podatkowym, podatnik będzie automatycznie rozliczony z

urzędem tj. nie otrzyma ani zwrotu, ani nie będzie musiał dopłacać podatku. Nie otrzyma również ani skattemelding ani skatteoppgjør.

Ta forma opodatkowania nie daje możliwości uwzględniania w swoim rozliczeniu żadnych ulg, ani odpisów, również kwoty wolnej od podatku. 

Chociaż pracownik objęty systemem podatku potrącanego u źródła nie jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego dotyczącego dochodów z wynagrodzenia, to nadal ma obowiązek udzielania informacji w sprawach istotnych dla podatku.

Osoba, która uzyskała dochód w systemie podatku potrącanego u źródła, a ponadto ma dochód bądź majątek podlegający opodatkowaniu zgodnie z normalnymi przepisami, musi złożyć zeznanie podatkowe dla drugiego dochodu.

Mogą to być na przykład emerytury lub renty nabyte w Norwegii lub posiadane nieruchomości. W takim przypadku, gdy podatnik nie otrzyma wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego musi sam go zredagować i dostarczyć w postaci formularza RF-1281. 

Jeśli pracownik nie spełnia już warunków uczestnictwa w systemie podatku potrącanego u źródła, należy natychmiast powiadomić o tym urząd skarbowy.

Każdy, kto chce, aby dochód z wynagrodzenia za 2019 r. był opodatkowany zgodnie z normalnymi zasadami zamiast podatku u źródła, musi jak najszybciej powiadomić o tym urząd skarbowy, a najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.