Skip to main content

Wielu naszych klientów zastanawia się czy wprowadzona nowa stawka podatkowa 25 %, którą podatnik może sobie wybrać od 1 stycznia 2019, jest korzystniejsza. Tzw. kildeskatt ma wiele zalet. Jedną z nich jest uproszczona procedura poboru podatku oraz brak obowiązku składania zeznania podatkowego po zakończeniu roku. Jednak w większości  przypadków naszych klientów okazuje się, że podatek procentowy wg. tabeli podatkowej jest jednak korzystniejszy dla podatnika, mimo, że podstawowa stawka to np. 30-35%. Dzieje się tak głównie dlatego, że mając kilkdeskatt nie mamy prawa do żadnych odpisów, nawet kwoty wolnej od podatku oraz, że wszystkie dochody, nawet te zwolnione z podatku, wchodzą w podstawę opodatkowania.

Nasza firma zajmuje się analizowaniem sytuacji podatkowej naszych klientów. Po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją klienta robimy analizę, która forma poboru podatku jest najkorzystniejsza.

Zapraszamy do naszych biur oraz do kontaktu z konsultantami w celu uzyskania więcej informacji na ten temat.