Skip to main content

Czy wiesz, że pracodawca jest odpowiedzialny za sporządzenie planu kontrolnego w ciągu czterech tygodni od zwolnienia chorobowego i że plan ten, powinien zostać udostępniony lekarzowi rodzinnemu? 

Cel planu kontrolnego jest wymagany przez Nav dla wszystkich pracowników na zwolnieniu chorobowym. Plan monitorowania pomaga ci szybko rozpocząć dialog z pracodawcą oraz rozważyć możliwości powrotu do pracy.

Zgodnie z ustawą o środowisku pracy plan działań następczych musi obejmować ocenę zadań pracownika i jego zdolności do pracy. Celem jest uzgodnienie środków powrotu do pracy w związku z chorobą lub wypadkiem w pracy. Plan musi również obejmować obecne ustalenia, wszelką potrzebę pomocy zewnętrznej ze strony Nav, a także plan dalszych działań następczych.

Plan działań następczych należy udostępnić chorej osobie, która powiadomiła pracodawcę w ciągu czterech tygodni. NAV otrzyma plan działań następczych przesłany przed spotkaniami dialogowymi. 

Wiedziałeś o tym? Jeśli nie, zapraszamy do nas! 

Chętnie pomożemy ze wszystkimi formalnościami.