Nie wszyscy wiedzą, że w rozliczeniu podatkowym w Norwegii można uwzględnić także koszty poniesione w związku z posiadanymi kredytami – zarówno w Norwegii 🇳🇴 jak i w Polsce 🇵🇱. Ważną informacją jest fakt, że w 9️⃣0️⃣% wstępnych rozliczeń podatkowych odsetki od kredytów w Norwegii są już uwzględnione w rozliczeniu. Należy jednak sprawdzić to, czy zostały one prawidłowo wprowadzone.

Warunki, jakie należy spełnić, aby odpisać odsetki od kredytów za granicą:➡ Jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, ➡ Mieszkasz w innym państwie EOG- w tej sytuacji odpis przysługuje w przypadku, kiedy całość lub 90% całkowitego dochodu jest opodatkowane w Norwegii.Kiedy nie przysługuje Ci odpis kosztów odsetek, które ponosisz za granicą? ➡ Jeśli skorzystałeś z rozliczenia 10% standardfradrag (ten rodzaj rozliczenia nie jest już dostępny od roku 2019 jednak nadal mogą z niego korzystać rybacy, marynarze oraz pracownicy szelfu kontynentalnego), ➡ Jeśli starałeś się o potrącenie z tytułu oprocentowania w kraju, w którym znajduje się nieruchomość, ➡ Posiadasz za granicą dochody z nieruchomości, które opodatkowujesz w innym kraju niż Norwegia, ➡ Masz działalność gospodarczą w innym kraju niż Norwegia lub jesteś udziałowcem, a dochody z tej działalności lub udziałów nie podlegają opodatkowaniu w Norwegii.

Częściowe prawo do odpisu odsetek przysługuje Ci wtedy, kiedy👇 ➡Nie jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii – masz prawo do odliczenia odsetek od kredytów, od zadłużeń związanych z nieruchomościami w Norwegii lub działalnością gospodarczą na terenie Norwegii.

Jeśli chciałbyś skorzystać z odpisu odsetek od kredytów lub masz wątpliwości, czy poprawnie skorzystałeś z tej ulgi – zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub do kontaktu na facebooku.