Skip to main content

Rozliczasz się z podatku w Norwegii i jednocześnie obracasz kryptowalutami? Masz obowiązek zaraportować transakcje do urzędu skarbowego.

Norweski urząd skarbowy powołał specjalną komisję badającą obrót kryptowalutami. Za brak raportowania zysków z obrotu takimi walutami będą nakładane kary.

Każda osoba posiadająca kryptowaluty w danym roku podatkowym zobowiązana jest zgłosić ten fakt w rocznym rozliczeniu. Podatnik musi sam zgłosić do urzędu skarbowego zysk/stratę z tytułu  sprzedaży kryptowaluty w zeznaniu rocznym. Zysk zostanie opodatkowany podatkiem w wysokości 22%, a strata zostanie odpisana od podstawy opodatkowania.

Do rozliczenia potrzebne są następujące dane: 

  1. Rejestr transakcji, data, ilość, cena zakupu/sprzedaży.   W rozliczeniu rocznym ceny kryptowalut przelicza się z USD na NOK wg kursu NORGES  BANK na dzień 1 stycznia roku następnego po roku rozliczeniowym.  
  2. Przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu można skorzystać z ulgi na np. zakup maszyn, sprzętu, pro-gramów komputerowych oraz opłat za prąd. Wydatki do 15 000 NOK można rozliczyć w jednym roku, powyżej tego progu rozbić na koszty amortyzacji na następne lata.  
  3. Dokumentacja potrzebna do rozliczenia: wyciągi bankowe, wykaz transakcji, inne  wykazy/potwierdzenia z elektronicznego portfela, giełdy, banków itp. Dokumentacja musi  dać całościowy obraz transakcji.  Dokumentacji nie trzeba przesyłać do urzędu wraz z rozliczeniem, ale należy okazać na żądanie urzędu  w razie kontroli. 
  4. Cena rynkowa kryptowalut na dzień 1 stycznia jest podawana na CoinMarketCap.com 
  5. Majątek o wartości powyżej 1.500.000 NOK z tytułu posiadanej waluty elektronicznej jest opodatkowany w wysokości 0,85 % rocznie (dotyczy pierwszej klasy podatkowej).

Jeżeli na koniec roku posiadasz kryptowaluty, to należy ich wartość, czyli cenę rynkową, umieścić w rozliczeniu jako posiadany majątek.

Kupowanie kryptowalut

Jeśli kupiłeś kryptowalutę, to w zeznaniu należy umieścić kwotę straty lub zysku. Samo kupno kryptowaluty nie jest opodatkowane w momencie kupna, ale należy zgłosić je w rocznym zeznaniu podatkowym.

Koszty zakupu wpisuje się przy sprzedaży waluty. Wtedy trzeba mieć takie informacje jak: data zakupu, koszty transakcji, cena rynkowa w momencie zakupu oraz dokumentację, która to potwierdza.

Uwaga: Jeżeli do płatności użyłeś innej kryptowaluty, jest to czynność podlegająca opodatkowaniu.

W zeznaniu rocznym należy wykazać: ilość i datę transakcji, początkową cenę zakupu.

„Kopanie” kryptowalut

Kryptowaluty podlegają opodatkowaniu w momencie „wykopania”, a żeby obliczyć podatek, musisz posiadać:

– informacje o ilości „wykopanych” walut i daty transakcji,

– informacje o cenie rynkowej (np. z coindesk.com) i przeliczenie kwoty z USD na NOK,

– obliczenie dochodu/straty.

Dokumentacja: rozliczenie roczne, wyciągi bankowe, wykaz transakcji, inne wykazy/potwierdzenia z elektronicznego portfela, giełdy, banków itp. Dokumentacja musi dać całościowy obraz transakcji.

Nie trzeba jej przesyłać do urzędu wraz z rozliczeniem, ale należy okazać na żądanie urzędu w razie kontroli.

Sprzedaż kryptowalut

Przy rozliczeniu rocznym należy podać liczbę i datę sprzedaży walut. Trzeba też odnotować zysk/stratę, czyli różnicę w cenie zakupu oraz sprzedaży. Różnica ta jest wyliczana inaczej, gdy za kryptowaluty płacimy normalna walutą, a inaczej gdy za kryptowaluty płacimy kryptowalutami.

Masz pytania dotyczące kryptowalut w kontekście rozliczania się z podatku w Norwegii? Zgłoś się do nas, nasi konsultanci doradzą, jak poprawnie wpisać obrót kryptowalutami do rocznego rozliczenia podatkowego.