Skip to main content

Instytut odpowiedzialny w Norwegii za sprawy zdrowia zachęca przedsiębiorców do ułatwiania zagranicznym pracownikom przyjmowania szczepień.

22 listopada FHI zaprezentowało nowe dane dotyczące stopnia wyszczepienia przeciwko COVID-19 wśród grup mniejszościowych w Norwegii. W grupie rodowitych Norwegów odsetek osób w pełni zaszczepionych wynosi 91%, wśród imigrantów zaledwie 69,6%. Najgorzej w tych statystykach wypadają obywatele Rumunii (43,7%), których w Norwegii przebywa nieco ponad 13 tysięcy. Na drugim miejscu od końca są Polacy (44%), będący najliczniejszą grupą mniejszościową. Dalej plasują się obywatele Litwy i Rosji.

Najchętniej szczepienia przyjmują mieszkający w Norwegii obywatele Wietnamu (92,1%),Tajlandii, Sri Lanki oraz Danii.

Ułatwić dostęp do szczepień

Zdaniem norweskich ekspertów niski poziom wyszczepienia w niektórych grupach mniejszościowych w Norwegii ma złożone przyczyny, wśród nich praktyczne. Niektórzy pracownicy zagraniczni wypracowują wiele godzin nadliczbowych, dużo czasu spędzają też na dojazdach do pracy. Wielu z nich swój czas wolny woli poświęcić na coś innego, niż na przykład podróż do rodzinnego kraju na szczepienie.

W związku z tym przedstawiciele instytutów odpowiedzialnych za problematykę zdrowotną zaapelowali do pracodawców, aby we współpracy z władzami gmin ułatwiali migrantom zarobkowym dostęp do szczepień. Tę informację przekazał dzisiaj mediom Espen Rostrup Nakstad z Norweskiego Instytutu Zdrowia (Helsedirektoratet). Nakstad ma nadzieję, że pracodawcy zatrudniający obcokrajowców będą pomagać pracownikom albo w formie organizowania punktu szczepień w miejscu pracy albo zapewniając dojazd do takiego miejsca. Jego zdaniem w przypadku dużych firm może to być efektywna metoda.

NHO na tak

Główna norweska organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, czyli NHO, odniosła się do tego pomysłu pozytywnie. Będzie zachęcać swoich członków do tego, aby włączyć się do akcji poprzez lepszą współpracę z lokalnymi ośrodkami zdrowia. Z punktu widzenia przedsiębiorców może to być również korzystne, bowiem wystąpienie ogniska zakażeń w miejscu pracy może się wiązać z opóźnieniami w projektach i długotrwałymi przestojami.

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dobrowolne.

Jeśli z przyczyn praktycznych, na przykład długiego dnia pracy bądź zatrudnienia na projekcie w miejscu odległym od najbliższej placówki zdrowia, masz w Norwegii kłopoty z przyjęciem szczepienia przeciwko COVID-19, porozmawiaj na ten temat z pracodawcą. Możesz też skontaktować się z przedstawicielem gminy, w której mieszkasz i poprosić o przedstawienie możliwych rozwiązań.

W przypadku, jeśli z różnych powodów nie jesteś zainteresowany przyjęciem szczepienia, pracodawca nie może cię zmusić do podjęcia takiej decyzji.