Skip to main content

Zasiłek ciążowy w Norwegii nie jest przyznawany automatycznie w konkretnym momencie ciąży. Jego uzyskanie zależy od wielu czynników. Z tego artykułu dowiesz się, od jakich oraz ile Ci się należy. 

Norweskie prawo obliguje pracodawcę do podjęcia starań, by w razie potrzeby pomóc ciężarnej kobiecie w dostosowaniu warunków pracy do jej potrzeb w tym okresie. Pracodawca może zatem na przykład zmniejszyć liczbę godzin pracy, zaproponować częstsze przerwy albo zmienić stanowisko na obarczone mniejszym stresem czy brakiem kontaktu z materiałami chemicznymi. 

Jeśli nie jest to możliwe albo nie jest wystarczające, ciężarna powinna skorzystać z możliwości pobierania zasiłku ciążowego, czyli svangerskapspenger. To świadczenie socjalne przeznaczone dla kobiet w ciąży, które przysługuje, jeśli pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych warunków pracy lub gdy stan zdrowia przyszłej matki wymaga zrobienia przerwy w karierze zawodowej.  

NAV podkreśla, że jest to zasiłek przeznaczony dla kobiet zdrowych. Przyszłe matki, które mają problem zdrowotny, powinny skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Norweskie svangerskapspenger jest przyznawane wtedy, kiedy to warunki pracy nie służą ciężarnej kobiecie, a nie jej określona sytuacja zdrowotna. Zasiłek może być przyznany na przykład kobiecie pracującej ciężko fizycznie, mającej kontakt z chemikaliami bądź wykonującej zawód wymagający wysokiej odporności na stres.  

Przeczytaj również:

CO NALEŻY SIĘ W NORWEGII KOBIETOM CIĘŻARNYM?

Okres pobierania zasiłku 

Zasiłek ciążowy w Norwegii przysługuje kobietom przez cały okres ciąży, w którym nie jest możliwe, aby podjęły się dalszego wykonywania swojej pracy. Aby móc go otrzymać, trzeba zgłosić się do lokalnego biura NAV, czyli norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej. Nie ma zatem wyznaczonego limitu czasu, świadczenia jest przyznawane na tyle, na ile jest potrzebne.  

Na trzy tygodnie przed porodem kobieta przechodzi automatycznie na okres obowiązkowego zwolnienia, czyli zaczyna otrzymywać inny zasiłek foreldrepenger. 

Warunki otrzymania zasiłku 

Niesprzyjające warunki pracy bez możliwości przystosowania ich do potrzeb ciężarnej to pierwszy czynnik, dalej trzeba jeszcze spełnić kilka warunków: 

  • osiągnąć roczny dochód w wysokości minimalnej wynoszącej 0,5 stawki G, czyli 59 310 NOK brutto; 
  • być zatrudnioną w Norwegii przez minimum 4 tygodnie; 
  • uzyskać zaświadczenie od lekarza bądź położnej (odnośnie do braku możliwości wykonywania swoich obowiązków); 

Kobieta w ciąży nie może sama uznać, że jest niezdolna do pracy, aby móc skorzystać ze svangerskapspenger 

Zasiłek można też otrzymać w formie częściowej, kiedy łączy się go z pracą na część etatu.  

Kwota zasiłku ciążowego 

Kwota zasiłku ciążowego w Norwegii jest obliczana na podstawie dochodu, który osiągała kobieta w chwili przejścia na svangerskapspenger. Kalkulacją świadczenia zajmuje się NAV zwykle biorąc pod uwagę ostatnie trzy miesiące dochodowe i wyliczając z tego średnią.  

Jeśli przyszła mama prowadziła dotychczas własną działalność gospodarczą – jej podstawa do zasiłku ciążowego jest wyliczana na podstawie średnich dochodów na przestrzeni ostatnich trzech lat. 

Aplikuj z nami 

Chcesz ubiegać się o zasiłek ciążowy w Norwegii? Chętnie pomożemy Ci w dopełnieniu formalności i komplementowaniu odpowiedniej dokumentacji. Aby skorzystać z naszej fachowej pomocy, zamów usługę bezpośrednio u konsultantki albo w naszym sklepie online. Zapraszamy!