Skip to main content

Zostało niewiele czasu, aby starać się o zwrot podatku za rok 2017. Sprawdź, czemu warto to zrobić.

Norweskie prawo przewiduje możliwość korekty podatku za poprzednie lata, jednak ogranicza to limitami czasowymi. Podatnik może między innymi wprowadzać zmiany, na przykład aplikować o należne mu ulgi, jakich wcześniej nie brał pod uwagę, korygować pomyłki i stosować odliczenia, na potwierdzenie których uzyskał właściwą dokumentację z opóźnieniem.

Terminy

Korektę można wprowadzać za trzy lata podatkowe wstecz. W kwietniu tego roku minie termin składania odwołań za 2017.

Osoby prywatne mogą składać korekty podatku za rok 2017 do 30 kwietnia 2021.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składać korekty podatku za rok 2017 do 30 maja 2021.

Odpowiednio, termin składania korekty za rok podatkowy 2018 minie wiosną 2022, zaś za rok 2019 wiosną 2023.

Sprawdź, czy zyskałeś należny zwrot

Korektę zeznania podatkowego można złożyć nawet w wypadku, gdy podatnik sam nie podejmował żadnych działań, jedynie „przyjął” wstępne zeznanie wysłane przez norweski urząd podatkowy.

Nie masz pewności, czy złożyłeś swoje poprzednie zeznania podatkowe właściwie i czy skorzystałeś ze wszystkich należących Ci się odpisów? Możemy przeanalizować Twoje rozliczenia podatkowe za poprzednie lata, by doradzić, czy sporządzenie korekty jest wskazane i przyniesie Ci dodatkowy zwrot podatkowy.