Skip to main content

Nie jesteś pewien, czy złożyłeś poprawne rozliczenie podatkowe? Zapomniałeś aplikować o należną ci ulgę? Nic straconego, pomożemy ci złożyć korektę.

Norweskie przepisy podatkowe pozwalają na korygowanie zeznań podatkowych na długo po złożeniu oryginalnego rozliczenia. Osoby prywatne mają prawo korygować podatek za rok 2020 do 30 kwietnia 2024 r. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą to zrobić do 31 maja 2024 r.

W tym roku można jeszcze składać korekty rozliczeń również za lata 2018-2019. Aby poprawić zeznanie za rok 2017, trzeba już użyć innego trybu, czyli złożyć do urzędu odwołanie. Składania odwołań w normalnym trybie nie mają jedynie spółki akcyjne, które w przypadku odkrycia błędów w wysłanym zeznaniu muszą składać ponownie całą dokumentację i nowy formularz.

Kiedy warto skorygować zeznanie podatkowe?

Skattemelding należy poprawić, jeśli:

– pojawiły się błędy formalne lub merytoryczne;

– istnieje możliwość dodania odliczeń od podatku;

– podatnik otrzymał dokumentację, jakiej wcześniej mu brakowało.

Jeśli korekta zeznania jest poprawnie wypełniona, są bardzo duże szanse na przyznanie zwrotu. Poza tym warto pamiętać, iż obowiązkiem podatnika jest podawanie poprawnych informacji dotyczących dochodów i odliczeń, zatem każdy ewentualny błąd należy poprawić. Pozwoli to uniknąć kar przyznawanych podczas ewentualnych kontroli.

Korekta podatkowa – dokumentacja

Jak złożyć korektę podatkową w Norwegii? Konieczne jest właściwe udokumentowanie wniosku – przedstawienie dowodów na to, że należy Ci się konkretna ulga, np. status pendler czy odpis z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego. Dokumenty muszą być złożone w języku norweskim.

ATS Pomoc w Norwegii zapewnia kompleksową obsługę w zakresie składania korekt rozliczeń podatkowych. Zgłoś się do nas, a:

– zweryfikujemy Twoje rozliczenia roczne za poprzednie lata i sprawdzimy, czy nie przysługuje Ci dodatkowy odpis,

– przygotujemy i wyślemy w Twoim imieniu wniosek o zwrot;

– przetłumaczymy pismo otrzymane w odpowiedzi na Twój wniosek i, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktujemy się telefonicznie z norweskimi urzędnikami (po uzyskaniu od Ciebie pełnomocnictwa).

Zeznania za rok podatkowy 2020

W tym roku elektroniczny system składania rozliczeń podatkowych jest wciąż otwarty dla tych osób, które spóźniły się ze złożeniem rozliczenia za 2020 r. Wciąż możemy składać zeznania w normalnym trybie bez konieczności składania korekty. Wszystkich, którzy chcą jeszcze złożyć swoje zeznanie, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur, sprawdzimy, w jakim trybie można wysłać rozliczenie podatkowe do urzędu skarbowego.