Skip to main content

Rząd wprowadza środki mające na celu zaradzenie finansowym konsekwencjom koronawirusa.

👉 Odroczony termin płatności zaliczki
Każdy, kto dostał do zapłaty pierwszą ratę podatku u źródła, (do 15 marca), otrzyma odroczoną płatność do 1 maja. Nie ma potrzeby ubiegania się o termin
👉Weryfikacja tożsamości i karta podatkowa dla pracowników zagranicznych

Weryfikacja tożsamości w urzędach publicznych w urzędach skarbowych została na razie zamknięta, ale ustanowiono nową tymczasową procedurę obsługi weryfikacji tożsamości.
Należy to zrobić jako pracodawca.
Zaloguj się i wypełnij RF 1355 – Wyszukaj zagraniczną kartę podatkową pracownika.
Aby móc później przeprowadzić weryfikację tożsamości, należy wprowadzić poprawny adres, adres e-mail i numer telefonu pracownika.
👉Kontrola tożsamości po ponownym otwarciu biur.

Każdy, któremu przypisano D numer i kartę podatkową bez fizycznej weryfikacji tożsamości, musi pójść osobiście do urzędu w celu weryfikacji tożsamości, gdy biura ID ponownie zostaną otwarte.
👉Uproszczono procedury dotyczące zwolnień lekarskich oraz wysłania pracowników na permitering czy omsorgspenger.

W dniu 16 marca wszystkie partie podpisały porozumienie o pomocy małym i dużym przedsiębiorstwom.

👉Wysyłajc pracowników na permitering , pracodawca pokrywa tylko dwa pierwsze dni , zamiast 20. Państwo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypłacanie 18 dni.

👉Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby wykonujące wolny zawód – od 17 dnia mogą uzyskać 80 procent swoich dochodów z Nav, jeśli utracą dochód. Ponadto mają oni prawo do zasiłku chorobowego od trzeciego dnia i do opieki nad dziećmi od czwartego dnia.

👉 Ponadto osoby o niskich dochodach mogą otrzymywać świadczenia dla bezrobotnych. Zwykle w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy musiałeś mieć dochód ponad 150 000 koron, teraz limit został tymczasowo obniżony do
‼️75 000 ‼️koron.

👉Pracodawcy są zobowiązani do wypłacania zasiłku chorobowego i zasiłku opiekuńczego tylko przez pierwsze trzy dni. Pieniądze na opiekę dotyczą między innymi rodziców, którzy przebywają w domu z dziećmi z powodu zamkniętych szkół i przedszkoli.

👉Firmy nie muszą płacić podatku VAT oraz zaliczki na podatek w kwietniu. Terminy te zostaną przesunięte.

👉Stawka podatku VAT między innymi od transportu pasażerskiego i zakwaterowania w hotelach została obniżona z 12 do 8 procent.

Na chwilę obecną wymogi dotyczące aktywności w związku z zasiłkiem dagpenger oraz innych świadczeń socjalnych są zawieszone.

Osoby, które otrzymują ograniczone czasowo świadczenia z Nav, obecnie nie tracą prawa do tych świadczeń, jeśli termin upływa teraz.

Rząd musi kontynuować prace nad odszkodowaniami dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i freelancerów, oraz na rzecz zabezpieczenia lotnictwa i innej infrastruktury o kluczowym znaczeniu oraz gwarancjami pożyczek rządowych.
Konstytucja wymaga, aby poprawki legislacyjne były rozpatrywane dwukrotnie w Storting. Dlatego niektóre środki muszą zostać poddane pod nowe głosowanie w czwartek.