Skip to main content

Jak zwykle na początku nowego roku NAV uaktualnia przepisy dotyczące zasiłków. Sprawdź, jakich zmian należy się spodziewać, gdy otrzymuje się zasiłek dla bezrobotnych.

1 stycznia przestaje obowiązywać zasada trzech dni karencji w naliczaniu zasiłku dla bezrobotnych. Wcześniej osoba ubiegająca się o zasiłek nie miała naliczanego zasiłku przez pierwsze 3 dni (ventedager ). Teraz te dni oczekiwania zostaną zastąpione egenandel, czyli opłatą własną. Opłata będzie odciągana od zasiłku. Wysokość opłaty będzie kalkulowana za każdym razem, gdy dana osoba będzie się starała o zasiłek dla bezrobotnych. Opłata jest naliczana indywidualnie, będzie wynosić trzykrotność kwoty, jaką beneficjent zasiłku dla bezrobotnych otrzyma jako stawkę dzienną. W praktyce zatem egenandel ma taki sam skutek co trzy dni oczekiwania na zasiłek.

W przypadku wznowienia zasiłku dla bezrobotnych po tym, jak otrzymująca go osoba pracowała przez co najmniej dwanaście tygodni, można wystąpić o ponowne naliczenie podstawy do wypłaty zasiłku. Od marca 2021 r. NAV dokonywał takiej kalkulacji samodzielnie, nie trzeba było o nią występować. Od 1 stycznia o ponowne wyliczenie podstawy trzeba wystąpić starając się o wznowienie zasiłku. Nowe wyliczenie zostanie uwzględnione tylko wtedy, jeśli będzie się ono beneficjentowi opłacać.

Dodatek na dziecko zwiększy się dokładnie o jedną koronę dziennie, z 35 do 36 NOK.

W 2024 roku zostaną zachowane te same zasady wypłaty dodatku wakacyjnego, co w roku 2023. Każdy, kto otrzymywał w 2023 zasiłek dla bezrobotnych przez co najmniej osiem tygodni, otrzyma dodatek wakacyjny w czerwcu 2024. Będzie on wynosił 9,5% wypłaconego w poprzednim roku zasiłku.