Skip to main content

Jeśli pobierasz z Norwegii rentę po zmarłym rodzicu i wkrótce osiągniesz pełnoletniość, w związku ze zmianą przepisów musisz dopełnić ważnej formalności.

1 stycznia 2024 w Norwegii wprowadzono zmianę w zasiłkach dla osób mających prawo do świadczenia po śmierci członka rodziny.

Zmiana w rencie po zmarłym rodzicu

Reforma daje większe niż wcześniej prawa osieroconym dzieciom. Prawo do otrzymywania renty rodzinnej po stracie jednego lub obojga rodziców obowiązuje teraz do ukończenia dwudziestego, a nie jak wcześniej, osiemnastego roku życia. Podniesiona zostaje również wysokość świadczenia. Pełna kwota renty jest przyznawana, gdy zmarły rodzic miał pełne 40 lat przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych. Jeśli zmarły mieszkał poza Norwegią, wysokość renty może być mniejsza.

Pełna renta dla dziecka osieroconego przed jednego z rodziców wynosi od 1 stycznia 2024 r. odpowiada kwocie bazowej G. Dziecko osierocone przez oboje rodziców otrzyma 2,25 x kwotę G.

Reforma dotyczy również dzieci oraz dorosłych w wieku od 18 do 20-go roku życia, którym renta sieroca została przyznana wcześniej.

Ważna informacja

Osoby otrzymujące rentę po zmarłym rodzicu powinny zwrócić uwagę na istotną kwestię formalną. Wcześniej ich świadczenie wpływało na konto rodzica. Po ukończeniu 18 roku życia płatność zostaje wstrzymana, dopóki NAV nie dostanie osobistego numeru konta właściciela renty. ATS Pomoc w Norwegii pomaga w rozwiązaniu tej kwestii. Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz pomocy z dostarczeniem do NAV informacji o Twoim numerze konta, abyś mógł otrzymywać rentę po zmarłym rodzicu bez przeszkód.