Skip to main content
search
0

Mowa tu o tzw. hjelpestønad – czyli zapomodze przeznaczonej dla osób, które potrzebują opieki i nadzoru z powodu długiej choroby, wypadku czy wrodzonej niepełnosprawności. Przyznanymi środkami nie można opłacać takich czynności jak:  przyrządzanie posiłków, sprzątanie czy robienie zakupów. Zapomoga jest przeznaczona na opiekę związaną ze: stymulacją ruchową, nauczaniem, ćwiczeniami fizycznymi, wykonywaną przez osoby prywatne, np.; małżonka, dzieci, rodziców, krewnych, sąsiadów lub inne osoby.

Nie można też wnioskować o zapomogę na czynności które są pokrywane przez gminy, np. opiekę pielęgniarki.

Stawka zapomogi wyliczana jest przez NAV i wynosi 14.748 kr na rok, co daje 1229 kr na miesiąc (dane za 2019). Od zapomogi nie płaci się podatku. Zasadą jest, że takie zapotrzebowanie na pomoc musi trwać minimum 2-3 lata.

Nie ma tutaj wyznaczonej górnej granicy czasu pobierania zasiłku. Ponieważ jednak potrzeba opieki i nadzoru może zmieniać się w czasie, to NAV kontroluje co jakiś czas sytuację osoby otrzymującej zapomogę. Na wysokość zapomogi maja wpływ wszelkie zmiany w sytuacji osoby na która jest przyznane świadczenie a także wyjazdy za granice. O takich zmianach trzeba niezwłocznie powiadamiać NAV.

Wniosek o zapomogę składa się przez stronę nav.no.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości oraz pomożemy w złożeniu wniosku o zapomogę.