Skip to main content

Przedsiębiorcy wspierający Ukrainę, tak samo jak osoby prywatne, mogą w Polsce liczyć na preferencje podatkowe w PIT, CIT oraz VAT.

Polski rząd w związku z wojną na Ukrainie wprowadził nadzwyczajne rozwiązania podatkowe. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r.

Przedsiębiorcy przekazujący pomoc dla Ukrainy mogą liczyć w Polsce na pewne ułatwienia podatkowe. Według przepisów podmioty przekazujące wsparcie rzeczowe i finansowe mogą korzystać z preferencji podatkowych. Pomoc przekazana na rzecz ofiar wojny może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, czyli automatycznie pomniejszyć podatek dochodowy. W grę wchodzi wiele form pomocy, w tym darowizny pieniężne oraz rzeczowe, a także nieodpłatne świadczenie usług. Obniżona może być też stawka VAT na dostawę towarów i świadczenie usług, co reguluje jednak osobne rozporządzenie.

Warunki

Co ważne, pomoc rzeczowa, finansowa bądź świadczenie nieodpłatnych usług nie zawsze muszą być związane z prowadzoną przez firmę działalnością.

Z preferencji skorzystać mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy przekażą pomoc w terminie od lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Pomoc musi być przekazana na rzecz organizacji określonych przez ustawę jako organizacje pożytku publicznego lub wolontariatu bądź tożsamym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy. Mogą to być też jednostki samorządu terytorialnego, Rządowa Agencja Pomocy Strategicznej bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą na terytorium RP lub Ukrainy.

Za koszt firmy-darczyńcy może być uznana wyłącznie pomoc, której celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. W praktyce oznacza to, że darowizna lub świadczenie powinno być przekazane podmiotom zajmującym się pomocą ofiarom konfliktu zbrojnego, integracją cudzoziemców, działaniami na rzecz mniejszości narodowych lub wykonującymi zadania w zakresie obronności państwa.

Wymóg dokumentowania transakcji

Przekazaną organizacjom wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu.

Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają Ukrainie, również osoby prywatn.

Możliwość skorzystania z preferencji odliczenia darowizn na rzecz NGO mają podatnicy składający:

  • PIT-36 (formularz służący rozliczeniu przychodów opodatkowanych według skali podatkowej),
  • PIT-37 (formularz służący rozliczeniu przez osoby fizyczne przychodów opodatkowanych według skali podatkowej),
  • PIT-28 (formularz przeznaczony dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych),
  • CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – poniesionej straty – przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych),
  • CIT-8AB (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – poniesionej straty – przez podatkową grupę kapitałową).

Jednocześnie obdarowany przez organizację pozarządową obywatel Ukrainy nie musi płacić PIT. Korzystanie z pomocy humanitarnej organizacji pozarządowych nie generuje bowiem obowiązku podatkowego.

Wszystkie transakcje należy udokumentować. W przypadku obniżonego VAT-u należy posiadać pisemną umowę darowizny ze wskazaniem, że dostarczane towary lub świadczone usługi zostaną wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.

Źródło: podatki.gov.pl