Skip to main content

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych w Norwegii, skorzystaj z naszych usług. Doradzimy, jakie kroki należy podjąć w konkretnej sytuacji i zajmiemy się fachowym przygotowaniem wniosków. Z naszą pomocą można wnioskować o alimenty, zmianę kwoty świadczenia bądź umorzenie długu alimentacyjnego. 

W Norwegii rodzic, który nie mieszka razem z dzieckiem, ma obowiązek łożenia na jego realne potrzeby poprzez comiesięczne płacenie alimentów (barnebidrag). Obowiązek płacenia alimentów jest skrupulatnie egzekwowany. System został pomyślany w ten sposób, by osoby posiadające odpowiedni dochód, nie mogły uchylać się od obowiązku ekonomicznego partycypowania w wychowaniu swojego dziecka. 

Alimenty – prywatna umowa lub wniosek do NAV 

Aby ubiegać się o alimenty w Norwegii, nie potrzeba wnosić sprawy do sądu. Rodzice mogą zawrzeć między sobą prywatną umowę w tej sprawie bądź złożyć stosowny wniosek do NAV. Rodzic składający wniosek do NAV może zaznaczyć, iż życzy sobie, aby to urząd nadzorował całą sprawę. W kwestii wysokości alimentów również można to zrobić na zasadzie wzajemnych uzgodnień bądź poprosić, by NAV sam ustalił wysokość miesięcznej kwoty. 

NAV oblicza alimenty za pomocą specjalnego kalkulatora. W tym celu potrzebuje od opiekunów konkretnych dokumentów, w tym informacji o zarobkach obojga rodziców, rachunków, pisemnej informacji o tym, jak wygląda opieka nad dzieckiem: z którym rodzicem mieszka, a jeśli opieka jest naprzemienna to, ile czasu spędza u jednego i ile u drugiego rodzica. Konieczne jest również podanie wieku dziecka, bowiem kwoty, tak samo jak potrzeby, zmieniają się stosownie do wieku. 

Kalkulatora ze strony NAV nie powinno się używać w przypadku, gdy dziecko mieszka z opiekującym się nim faktycznie rodzicem poza Norwegią. W takim wypadku kwota alimentów jest ustalana w inny sposób, stosownie do potrzeb dziecka. 

Zabezpieczenie alimentacyjne 

W przypadku, gdy jeden rodzic nie płaci alimentów lub nie pozostaje w kontakcie, rodzic opiekujący się dzieckiem może wnieść o zabezpieczenie alimentacyjne. Wtedy NAV wypłaca zaliczkę na alimenty (bidragsforskudd), a później rozlicza się bezpośrednio z rodzicem, który ma obowiązek płacić alimenty. Urząd wysyła do niego wniosek oraz inne konieczne dokumenty i sam zajmuje się sprawą. 

Zmiana wysokości świadczenia alimentacyjnego 

Raz ustaloną kwotę alimentów można z czasem modyfikować. Kiedy sytuacja życiowa się zmienia, na przykład wzrastają koszty życia, pojawia się więcej wydatków lub zarobki są mniejsze, można złożyć wniosek do NAV o zmianę kwoty alimentów. 

Każda ze stron w sprawie o alimenty ma prawo złożyć wniosek o zmianę kwoty alimentów. Może być to zarówno wniosek o zmniejszenie kwoty świadczenia, jak i wniosek o jego zwiększenie. Po przyjęciu wniosku jednostka NAV, która podjęła wcześniejszą decyzję, ponownie oceni sprawę.  

Umorzenie alimentów 

W celu umorzenia długu alimentacyjnego należy złożyć w NAV stosowny wniosek. 

Aby NAV umorzył komuś długi alimentacyjne, muszą istnieć ku temu istotne przyczyny. Urząd musi między innymi ocenić, czy osoba zobowiązana do wniesienia wkładu ma możliwość spłaty zadłużenia w danym momencie lub w przyszłości. 

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że osoba zobowiązana do wniesienia składki może w przyszłości poprawić swoją sytuację ekonomiczną, NAV nie umorzy długu alimentacyjnego. 

Załatw sprawy alimentacyjne w Norwegii z ATS 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w załatwieniu spraw alimentacyjnych w Norwegii, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur. Doradzimy, jakie kroki należy podjąć w konkretnej sytuacji i zajmiemy się fachowym przygotowaniem wniosków. Z naszą pomocą można wnioskować o alimenty, zmianę kwoty świadczenia bądź umorzenie długu alimentacyjnego. Zapraszamy!