Skip to main content

Osoby pracujące na statkach mają w Norwegii osobny i korzystny odpis podatkowy.

Rozliczenia podatkowe rybaków i marynarzy w Norwegii wiążą się ze specjalnymi ulgami. Aby skorzystać z odpisu dla rybaków i marynarzy, należy w danym roku przebywać i pracować na statku minimum 130 dni. Do odpisu nie mają prawa osoby, dla których praca przy połowach bądź praca w charakterze marynarza stanowią tylko zajęcie dodatkowe.

Dzięki tej uldze marynarze mogą odpisać od podstawy opodatkowania maksymalnie 80 000 NOK, zaś rybacy 150 000 NOK (ulga pozwala odpisać 30% dochodu od podstawy opodatkowania). Odpisy te wolno łączyć z innymi ulgami podatkowymi, na przykład odpisem 10% dla obcokrajowców.

Całkowite zwolnienie z podatku

Rybacy oraz marynarze pływający pod norweską banderą na wodach norweskich lub międzynarodowych mogą również zostać całkowicie zwolnieni z podatku, zarówno w Norwegii, jak i w Polsce. Mogą oni podlegać w Norwegii wyłącznie składkowaniu emerytalnemu i zdrowotnemu w wysokości 8,2% dochodów (chyba, że w Polsce opłacają składki ZUS, bowiem w takim wypadku mogą wystąpić o zwolnienie opłacania składek w Norwegii).

ATS Pomoc w Norwegii zaprasza marynarzy i rybaków do składania dokumentów do analizy. Z nami można nie tylko skorzystać z bieżących ulg, ale też odzyskać zapłacony wcześniej podatek! Nasze biura zajmują się tak samo rozliczeniami podatkowymi, jak i składaniem odwołań za lata poprzednie.