Skip to main content

Czy uwzględniłeś te koszty w swoim rozliczeniu? Jeśli nie- możemy Ci w tym pomóc!  

Jeśli ponosisz koszty takie jak:

-przedszkole/żłobek w Polsce

-dodatkowe płatne zajęcia dla dzieci w Polsce

-koszty opieki nad dzieckiem (niania,opiekunka) do 11 roku życia lub od 12 roku życia w przypadku dzieci wymagających specjalnej opieki

-koszty dojazdów do przedszkola lub żłobka (jeśli droga dojazdu do nich nie pokrywa się z drogą dojazdu do pracy)

Możesz je odpisać w swoim zeznaniu podatkowym i zwiększyć swój zwrot podatku.

**Czy to dotyczy mnie?

-Mam dzieci w wieku 11 lat lub młodsze

-Mam dzieci wymagające specjalnej opieki, które ukończyły 12 lat

-Mam wspólny dom lub zameldowanie z dziećmi poza Norwegią

Dodatkowe informacje:

W przypadku odpisu na dzieci od 12 roku życia, które wymagają szczególnej opieki- na żądanie musisz być w stanie przedstawić zaświadczenie od lekarza lub instytucji właściwej.

Prawo do odliczenia kosztów związanych z zajęciami poza szkolnym programem pozalekcyjnym dotyczy usług rekreacyjnych organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, na przykład w ramach działań. sport, teatr, muzyka zespołowa, chór dziecięcy, szkoła kultury itp. Warunkiem jest ustanowienie tego programu jako pełnoprawnej alternatywy dla szkolnego programu wypoczynku w szkole podstawowej, zarówno pod względem czasu, jak i regularności. Jeśli zajęcia odbywają się w weekend lub wieczorem, lub tylko podczas wakacji szkolnych, nie można odpisać tego od podatku.

Wydatki przekraczające 10 000 NOK w skali rocznej muszą być opłacone przez bank lub potrącenie wynagrodzenia w celu odliczenia. Musisz być w stanie udokumentować płatność wyciągiem bankowym lub czekiem.

Ile możesz odpisać od podatku?

Odliczenie jest ograniczone do 25 000 NOK na jedno dziecko i 15 000 NOK dodatkowo na każde kolejne.

Maksymalny zasiłek rodzicielski zależy od liczby dzieci w odpowiedniej grupie wiekowej. Sposób podziału wydatków między dzieci lub to, czy jedno lub więcej dzieci nie poniosło wydatków, nie ma znaczenia. Na przykład, jeśli masz troje dzieci w wieku poniżej 12 lat, możesz ubiegać się o odliczenie kosztów w wysokości 55 000 NOK, nawet jeśli cała kwota dotyczy kosztów i opieki tylko jednego z dzieci.

Małżonkowie mogą swobodnie rozdzielić odliczenie między sobą, jeśli nie chcą odliczenia po połowie, ale obaj muszą następnie zmienić swoje deklaracje   podatkowe. Dotyczy to również przypadków, gdy odliczenie dotyczy dzieci niebędących wspólnymi dziećmi.

W przypadku współmieszkańców, którzy nie mają wspólnych dzieci, dodatek dla rodziców przysługuje osobie, która jest ojcem / matką

Wymagane dokumenty

Nie musisz przesyłać nam dokumentacji na ten temat, ale musisz być w stanie ją dostarczyć , jeśli o to poprosimy lub będzie wymagał tego urząd. Dlatego ważne jest rzetelne wypełnienie informacji wymaganych w naszym formularzu.