Skip to main content

Twoja firma wykonała w Norwegii usługę, ale nie otrzymała zapłaty? Nasi doradcy firmowi mogą Ci pomóc odzyskać należne pieniądze.

Opóźnienia w opłatach za wykonane usługi to jeden z czynników mogących doprowadzić firmę do bankructwa, bowiem w niesprzyjającej sytuacji może rozpocząć efekt finansowego domina. W przypadku, gdy firma nie posiada dużych zasobów finansowych brak wpłaty może spowodować, iż nie będzie z czego zapłacić bieżących rachunków działalności, zakupić materiały albo rozpocząć wykonanie nowego projektu.

Jeśli dłużnik zalega ze spłatą wierzytelności, to trzeba zacząć działać jak najszybciej. To, ile kosztuje odzyskanie należności w Norwegii, zależy od:

– tego, czy uda się skłonić dłużnika do spłaty długu, wysyłając do niego pisma z ponagleniem i ostrzeżeniem o możliwości wszczęcia windykacji,

– tego, czy windykacja będzie miała charakter pozasądowy czy sądowy i czy dojdzie do egzekucji komorniczej,

– kwoty samego długu,

– wysokości opłaty sądowej – jej wysokość zmienia się co roku.

Skorzystaj z pomocy

Doświadczeni konsultanci ATS Pomoc w Norwegii pomogą Twojej firmie w odzyskaniu należności od dłużników. Przeanalizujemy Twoją sprawę, napiszemy odpowiednie pisma i w razie potrzeby zgłosimy dłużnika do instytucji powołanych do rozstrzygania sporów. Z naszego doświadczenia wynika, że większość sporów z dłużnikami udaje się rozstrzygnąć już na wstępnym etapie i nie jest konieczne zgłaszanie sprawy do Forliksrådet oraz komornika.

W ramach odzyskiwania należności na początku podejmujemy dialog z dłużnikiem, by dowiedzieć się o przyczynach zalegania w płatności. Pomożemy twojej firmie w sformułowaniu ewentualnych ponagleń. Wiemy, jak ważne jest indywidualne podejście odnośnie windykacji. Nie pracujemy w oparciu o utarte schematy. Wszystkie sprawy prowadzimy zawsze do końca, a w cenę każdej usługi wliczone jest tłumaczenie pisma zwrotnego z norweskiej instytucji wraz z porada dotycząca dalszych działań.