Skip to main content

Odzyskiwanie zaległych należności finansowych w Norwegii bywa czasochłonne, lecz zwykle jest skuteczne. Istnieje szereg procedur pomagających w windykacji roszczeń. W ATS znamy je wszystkie i wiemy, jak je skutecznie stosować.  

Zdarzają się sytuacje, że pracodawcy po zwolnieniu pracownika nie wypłacają należności za ostatnie miesiące bądź należnych feriepenger – wynagrodzeń urlopowych. Ci pracownicy, którym nie zostało wypłacone świadczenie urlopowe, mają prawo do wszczęcia procesu windykacji. Bywa także, że pracownik wykonuje pracę i przez dłuższy czas nie otrzymuje przysługującego mu wynagrodzenia bądź otrzymuje je po zaniżonych, niepełnych stawkach. Zdarza się również, iż przedsiębiorcy nie opłacają w terminie faktur za wykonane dla nich usługi.  

W tych wszystkich przypadkach należy działać szybko i na konkretnie wyznaczonej drodze prawnej. Na takie przypadki są przewidziane konkretne procedury, których nie należy pomijać, aby móc jak najszybciej odzyskać należne pieniądze.  

Prawo do żądania opłat dodatkowych 

Nieuczciwi pracodawcy oraz kontrahenci często liczą na to, iż obcokrajowcy nie znają dokładnie norweskich przepisów i mają zbyt małe kompetencje językowe, aby dochodzić należnych im praw. Nie należy im na to pozwalać.  

Wierzyciel może nie tylko skutecznie dochodzić swoich praw, ale może także zażądać od dłużnika dodatkowych opłat. Są to między innymi: 

  • – purrebegyr – opłata dodatkowa, którą można naliczyć ją po 14 dniach od dostarczenia inkassovarsel. W 2023 r. wynosi ona 35 NOK, 
  • – opłata za betalingsoppfordring, czyli za wysłanie żądania uregulowania płatności, 
  • – odsetki za spóźnienie (forsinkelsesrente) – należą się one przedsiębiorcom, którym dłużnik zalega z opłaceniem faktur, ale też w wielu przypadkach pracownikom, którym pracodawca zalega z pensją. Od 1 stycznia 2023 odsetki za spóźnienie określono w prawie na poziomie 10,75%. 

Znajomość prawa pomaga 

Przy windykacji wszelkiego rodzaju należności istotna jest znajomość norweskich przepisów i procedur. Nasza firma pomoże Ci w odzyskaniu wszystkich należności wraz z odsetkami. Pracują dla nas specjaliści biegli w norweskim prawie, którzy mają duże doświadczenie w windykacji długów. Jeśli będzie taka potrzeba, wykonamy także tłumaczenia przysięgłe nieopłaconych faktur. Dlatego zaufaj nam i skontaktuj się z nami, a zrobimy wszystko, aby Twój dłużnik wywiązał się ze swoich zobowiązań! 

Zajmujemy się również wypełnianiem wniosków do syndyka masy upadłościowej o odzyskanie należności od przedsiębiorstwa, które ogłosiło upadłość. Wypełniamy wnioski „Søknad om lønnsgarantidekning”. Należności wypłacane są przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Płacowych. 

Jeśli potrzebujesz asysty i doradztwa w kwestii odzyskania należności w Norwegii, skontaktuj się z jednym z naszych biur lub zamów usługę bezpośrednio w naszym sklepie online.