Skip to main content

Jeśli miałeś wypadek w norweskim miejscu pracy, to możliwe, że należy ci się odszkodowanie za poniesione straty.

Wypadki przy pracy zdarzają się w Norwegii stosunkowo rzadko ze względu na surowe przepisy BHP. Nie da się ich jednak całkowicie wyeliminować. Z danych biura statystycznego SSB wynika, że w roku 2022 na każdy 1000 pracowników 3,6 doznało jakieś formy urazu podczas pracy. Najczęściej do wypadków dochodzi w branżach: budowlano-konstrukcyjnej, przemysłowej oraz transportowo-magazynowej. W 2022 r. w wyniku wypadków przy pracy życie straciło 31 osób., rok wcześniej 27. Niestety, Polacy są druga obok Norwegów nacją, która najczęściej doznaje urazów podczas pracy. Jesteśmy w tych statystykach wyraźnie nadreprezentowani, bowiem wielu polskich imigrantów zarobkowych pracuje w branżach obarczonych największym ryzykiem.

Możliwe rekompensaty

Za wypadek w pracy w Norwegii może Ci przysługiwać odszkodowanie. Ubezpieczyciel Twojego pracodawcy może pokryć koszty Twojego leczenia, rehabilitacji oraz zrekompensować utracone w wyniku urazu dochody. To nie wszystko. Można też uzyskać rekompensatę dochodów, jakie uzyskałoby się w przyszłości, rekompensatę za poniesione wydatki, a nawet odszkodowanie za utratę możliwości wykonywania obowiązków domowych. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. W niektórych przypadkach, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz również starać się o środki finansowe w NAV.

Brak wiedzy to część problemu

Pracownicy zagraniczni w Norwegii rzadko ubiegają o odszkodowania należne im z tytułu wypadku w pracy. Składa się na to wiele powodów, z czego najważniejszym jest brak wiedzy na temat przysługujących im uprawnień oraz procedur przewidzianych przez norweski kodeks pracy. Barierą bywa również niewystarczająca znajomość języka norweskiego bądź angielskiego. Pracodawca nie zawsze z należną starannością informuje pracowników o przysługujących im prawach. Obowiązkiem pracodawcy jest między innymi zrobienia szkolenia BHP, podczas którego powinien poinformować o możliwych zagrożeniach w miejscu pracy oraz obowiązujących procedurach. W każdej firmie mającej więcej niż dziesięcioosobową załogę powinien być wyznaczony inspektor BHP.

Procedury przy wypadku przy pracy

O każdym niebezpiecznym zdarzeniu, które stworzyło zagrożenie dla zdrowia lub życia w miejscu pracy, pracownik powinien powiadomić przełożonego. Z wypadku pracodawca powinien sporządzić raport, którego kopię powinien otrzymać pracownik. Osoba poszkodowana powinna zgłosić się po pomoc medyczną, jest to potem istotne przy ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie. Pracodawca natomiast powinien poinformować NAV, a także swojego ubezpieczyciela.

Nie musisz konfrontować się z ubezpieczycielem oraz NAV w pojedynkę. Sprawy administracyjne możesz powierzyć nam, by samemu zająć się tym, co najważniejsze, czyli własnym zdrowiem. Mamy wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu z ubezpieczycielami i przygotowywaniu związanej z tym dokumentacji. Zgłoś się do jednego z naszych biur, by uzyskać więcej informacji na ten temat.