Skip to main content

Uległeś wypadkowi w norweskim miejscu pracy? Możliwe, że należy ci się odszkodowanie za poniesione straty.  

Czy wiesz, że za wypadek w pracy w Norwegii może Ci przysługiwać odszkodowanie? Ubezpieczyciel Twojego pracodawcy może pokryć koszty Twojego leczenia, rehabilitacji oraz zrekompensować utracone w wyniku urazu dochody. To nie wszystko. Można też uzyskać rekompensatę dochodów, jakie uzyskałoby się w przyszłości, rekompensatę za poniesione wydatki, a nawet odszkodowanie za utratę możliwości wykonywania obowiązków domowych. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie. W niektórych przypadkach, jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz również starać się o środki finansowe w NAV. 

Brak wiedzy to część problemu 

Pracownicy zagraniczni w Norwegii rzadko ubiegają o odszkodowania należne im z tytułu wypadku w pracy. Składa się na to wiele powodów, z czego najważniejszym jest brak wiedzy na temat przysługujących im uprawnień oraz procedur przewidzianych przez norweski kodeks pracy. Barierą bywa również niewystarczająca znajomość języka norweskiego bądź angielskiego. Pracodawca nie zawsze z należną starannością informuje pracowników o przysługujących im prawach. Obowiązkiem pracodawcy jest między innymi zrobienia szkolenia BHP, podczas którego powinien poinformować o możliwych zagrożeniach w miejscu pracy oraz obowiązujących procedurach. W każdej firmie mającej więcej niż dziesięcioosobową załogę powinien być wyznaczony inspektor BHP. 

Procedury przy wypadku przy pracy 

O każdym niebezpiecznym zdarzeniu, które stworzyło zagrożenie dla zdrowia lub życia w miejscu pracy, pracownik powinien powiadomić przełożonego. Z wypadku pracodawca powinien sporządzić raport, którego kopię powinien otrzymać pracownik. Osoba poszkodowana powinna zgłosić się po pomoc medyczną, jest to potem istotne przy ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie. Pracodawca natomiast powinien poinformować NAV, a także swojego ubezpieczyciela.  

Nie musisz konfrontować się z ubezpieczycielem oraz NAV w pojedynkę. Sprawy administracyjne możesz powierzyć nam, by samemu zająć się tym, co najważniejsze, czyli własnym zdrowiem. Mamy wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu z ubezpieczycielami i przygotowywaniu związanej z tym dokumentacji. Zgłoś się do jednego z naszych biur, by uzyskać więcej informacji na ten temat. Możesz również skorzystać z naszego sklepu online alboumówić się na konsultację