Skip to main content

Każdemu, kto uległ wypadkowi w miejscu pracy przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia oraz uszczerbku na zdrowiu. Jeśli mamy do czynienia z poważniejszym urazem wymagającym dłuższego leczenia – należy wnioskować o zasiłek chorobowy. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj pracy, ani rodzaj umowy oraz czy wypadek nastąpił z winy pracodawcy, czy pracownika. Należy upewnić się, że pracodawca zawiadomił o zdarzeniu do NAV, a także Arbeidstilsynet (Inspekcję Pracy), w niektórych przypadkach potrzebna będzie również Policja. Ubezpieczyciele, pracodawcy jak i pracownika również muszą zostać poinformowani o zdarzeniu na odpowiednich formularzach.

Wypis ze szpitala

Jednym z głównych i najważniejszych dokumentów do uzyskania dodatkowych świadczeń  jest wypis ze szpitala. Bardzo ważne, aby skontrolować ten dokument. Musi on zawierać informację o wypadku w pracy oraz o okresie wydanego zwolnienia lekarskiego oraz dalszych zaleceniach.

Dokument z NAV

Aby otrzymać odszkodowanie, niezbędne jest uzyskanie z NAV poświadczenie wypadku w pracy. W celu uzyskania zaświadczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją lekarską.

Najważniejsze jest, aby  wypadek w pracy został potwierdzony przez odpowiednie organy.

Oprócz zatwierdzenia wypadku w pracy przez NAV, przy składaniu wniosku o odszkodowanie potrzebne będą zaświadczenia oraz zwolnienia od lekarza oraz ze szpitala. Protokół powypadkowy, dokumenty z Policji, czy Arbeidstilsynet. Niezbędne okażą się również wszelkie inne dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, rachunki za leki, rehabilitację oraz wszystkie inne koszty związane z leczeniem. Jeśli czas spędzony na zwolnieniu na skutek wypadku przekracza 6 tygodni, można ubiegać się o dodatkowe świadczenia.

Firma ATS od lat prowadzi sprawy o odszkodowania. Nasi konsultanci z przyjemnością zajmą się wszystkimi formalnościami związanymi ze składaniem niezbędnych wniosków.