Skip to main content

Cudzoziemcy mogą starać się o norweskie obywatelstwo pod pewnym warunkiem jakim jest wystarczająca znajomość języka norweskiego. Rząd chce, aby mowa norweska imigrantów była na poziomie B1. Pojawiło się jednak wiele opinii krytycznych. Zaostrzono bowiem wymagania, ale można zrobić pewne wyjątki, które mogą wynikać z osobistych okoliczności lub złego stanu zdrowia.

Dotychczas imigrant musiał spełnić warunek i mieszkać przez siedem lat w Norwegii.  Rząd wychodzi z założenia, że jeżeli ktoś mieszkał przez tyle lat w Norwegii, to nauczył się języka dostatecznie dobrze. Znajomość języka pozwala na uczestnictwo w życiu społecznym oraz pracy. W innych krajach skandynawskich wytyczne są surowsze aniżeli w Norwegii. Dla przykładu w Danii wymagany jest język na poziomie B2, natomiast w Finlandii zarówno 

w piśmie jak i w mowie wymaga się poziomu B1.