Skip to main content

Od nowego roku w Polsce nie można już  będzie wymienić każdego paragonu na fakturę.

Od 1 stycznia 2020, już w chwili zakupu trzeba będzie podjąć jasną decyzję – czy  zakupy robimy  na „potrzeby firmy” czy dla osoby prywatnej „.

Zmiana przepisów nakazuje bowiem przy zakupach na firmę wpisać NIP przedsiębiorcy kupującego na paragon, o ile w przyszłości ma on stać się fakturą.  Paragonu bez nr NIP przedsiębiorcy nie  będzie można wrzucić w koszty i odzyskać VAT – a w efekcie końcowym obniżyć sobie podatku dochodowego.  

Przepisy te mają na celu zapobieganie „wrzucania w koszty firmy ” zakup robionych przez rodzinę i znajomych do celów prywatnych. Zatem, od nowego roku jeśli kolega, wujek, mama, brat czy ktokolwiek inny będzie chciał oddać paragon  dla przedsiębiorcy bez nr NIP, to nie będzie go można już  wymienić  na fakturę.

Ale jeśli osoba taka będzie dalej chętna zrobić zakupy dla przedsiębiorcy – to będzie zobowiązana w sklepie  podać numer NIP tej firmy.