Skip to main content

Pod koniec 2018 roku rząd norweski zaproponował wprowadzenie zmian w systemie kont emerytalnych dla pracowników. Chodzi o to, żeby pracownicy z sektora prywatnego mieli możliwość otwarcia jednego indywidualnego konta emerytalnego, na którym będą gromadzone zebrane składki emerytalne z dodatkowego filara, od wszystkich pracodawców za cały okres bycia aktywnym zawodowo.

Jednocześnie planuje się zniesienie minimalnego 12 miesięcznego okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy, który jest wymagany do tego, by składki zostały zapisane na koncie emerytalnym pracownika. Do tej pory było tak, że składki przepadały, jeśli pracownik przepracował mnie niż 12 miesięcy u jednego pracodawcy.

Zamiast tego proponuje się wprowadzić zasady, w myśl których pracownik ma prawo do odzyskania na emeryturze wszystkich odprowadzonych składek przez pracodawców , niezależnie od długości stosunku pracy.

Takie rozwiązanie stworzy pracownikom możliwość zebrania swoich dodatkowych składek emerytalnych ze wszystkich stosunków pracy na jednym koncie, co w rezultacie da możliwość uzyskania wyższej emerytury. Zarządzanie środkami na jednym koncie będzie po prostu łatwiejsze, a więc tym samym tańsze.  A co najważniejsze pracownicy będą mieli dużo szybszy dostęp do informacji o wszystkich swoich zebranych środkach. Jest to ważne w przypadku przechodzenia na emeryturę. W takiej sytuacji pracownik nie będzie już musiał pisać do wszystkich firm, w których przez cały okres zawodowy były zbierane składki, zastąpi to jedno konto emerytalne. Będzie to miało także znaczenie w przypadku zgonu podatnika. Informacja o zebranych składkach, które podlegają dziedziczeniu, będzie zebrana w jednym miejscu.