Skip to main content

W sprawie skupu norweskiej waluty w gotowce pojawiły się oficjalne, istotne informacje.

Na stronie internetowej PKO Banku Polskiego pojawiła się następująca informacja podana jako jedna z uwag do kursu walut: „Dla walut NOK i SEK Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową z wyjątkiem klientów indywidualnych.”

ATS Pomoc w Norwegii podjął działania, by dowiedzieć się więcej na temat przyczyn tej decyzji, na razie nie otrzymaliśmy jednak oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o działania na poziomie krajowym regulowane przez decyzje rządu czy parlamentu, ale rozstrzygnięcia podjęte przez podmioty gospodarcze. Jest to sytuacja nietypowa, co na rynku budzi niepokój i staje się powodem do szerzenia hipotez oraz spekulacji.

Możliwe przyczyny

Aktualnie możemy wskazać kilka możliwych powodów, dla których taka sytuacja ma  miejsce. PKO Bank Polski może nie skupować norweskiej waluty w gotówce z następujących przyczyn:

Brak popytu: bank może nie odczuwać dużego popytu ze strony klientów na norweską walutę w gotówce. Jeśli niewielu klientów przynosi do banku gotówkę w norweskich koronach, bank może uznać, że nie ma wystarczającego zapotrzebowania na tę walutę.

Niewielkie zainteresowanie inwestorów: bank może również brać pod uwagę niskie zainteresowanie inwestorów norweską walutą w gotówce. Jeśli nie ma dużego popytu na korony norweskie na rynkach finansowych, bank może uznać, że skupowanie tej waluty nie jest opłacalne.

Ryzyko oszustw: skupowanie obcej waluty w gotówce może wiązać się z ryzykiem oszustw. Banki muszą być bardzo ostrożne, aby uniknąć przyjmowania fałszywych banknotów lub być w stanie zweryfikować autentyczność gotówki. W przypadku mniej popularnych walut, takich jak norweska korona, bank może nie posiadać odpowiednich procedur i narzędzi do weryfikacji autentyczności gotówki.

Koszty przetwarzania: skupowanie i przetwarzanie obcej waluty w gotówce wiąże się z dodatkowymi kosztami dla banku. Konieczne jest przechowywanie, zabezpieczanie i transportowanie gotówki, co może być kosztowne i nieopłacalne, jeśli popyt na daną walutę jest niski.

W obecnej sytuacji można przypuszczać, że w związku ze słabym kursem korony banki miały niskie zapotrzebowanie na tę walutę i czasowo skupowanie jej przestało być dla niego opłacalne. W Norwegii żadne oficjalne źródła nie potwierdzają informacji, iż Norwegia zaprzestanie skupowania norweskiej korony, zatem należy wnioskować, iż decyzja polskiego banku wynika z jego prywatnej polityki.

W dalszym ciągu odradzamy podejmowanie radykalnych kroków w kwestii obrotu norweską walutą w gotówce. Nie jest to dobry moment na podejmowanie decyzji pod wpływem emocji oraz informacji zaczerpniętych z mediów społecznościowych.

Słaby kurs korony norweskiej

Warto zauważyć, że kurs korony norweskiej (NOK) może być pod wpływem różnych czynników, takich jak:

Sytuacja gospodarcza Norwegii: spadek kursu NOK może być wynikiem słabszej sytuacji gospodarczej Norwegii. Jeśli występują czynniki, takie jak na przykład: spowolnienie gospodarcze, problemy w sektorze surowcowym, niskie ceny ropy naftowej (Norwegia jest znaczącym eksporterem ropy naftowej), to może to wpływać negatywnie na wartość korony norweskiej.

Polityka monetarna: decyzje podjęte przez Norweski Bank Centralny (Norges Bank) w sprawie polityki monetarnej mogą wpływać na wartość korony norweskiej. Zmiany stóp procentowych, programy luzowania ilościowego lub inne działania mogą mieć wpływ na kurs waluty.

– Względna siła innych walut: wartość korony norweskiej jest  porównywana do innych walut na rynku międzynarodowym. Jeśli inne waluty, takie jak dolar amerykański lub euro, zyskują na wartości w porównaniu do NOK, to może to wpływać na kurs korony norweskiej.

Czynniki geopolityczne i ryzyko rynkowe: wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikty, niepewność polityczna czy niestabilność globalna, mogą wpływać na rynki finansowe i kursy walut, w tym również na koronę norweską.

Organy odpowiedzialne za kontrolowanie kursu waluty w porozumieniu z rządem norweskim podejmują działania, aby umocnić koronę norweską w stosunku do innych walut. Odbicie się kursu jest kwestią czasu i najlepsze, co można zrobić, to uzbroić się w cierpliwość.