Skip to main content

Jeśli prowadzisz firmę w Norwegii, powinieneś ustawić dostęp do elektronicznych powiadomień z NAV. Urząd nie będzie już wysyłał papierowych zawiadomień, zamiast tego prześle wiadomość poprzez Altinn.

NAV apeluje do właścicieli firm w Norwegii, aby sprawdzili swój dostęp do Altinn. Powodem jest zmiana, która nastąpiła 15 stycznia tego roku. Od tego czasu urząd zaczął wysyłać większość powiadomień elektronicznie, a nie za pośrednictwem tradycyjnej poczty, jak to miało miejsce wcześniej. Digitalizacja może usprawnić komunikację z urzędem, pod warunkiem, że przedsiębiorca wykona kilka prostych czynności.

Co należy zrobić?

Poczta z NAV jest teraz dostępna w Altinn w zakładce „Taushetsbelagt post fra NAV, którą każdy przedsiębiorca powinien regularnie sprawdzać, jeśli nie ma ustawionych odpowiednio powiadomień. W praktyce należy w firmie przypisać danej osobie rolę związaną z dostępem do Taushetsbelagt post, dzięki czemu będzie administrować elektroniczną komunikację ze wszystkimi urzędami, nie tylko z NAV. Osoba ta powinna pełnić rolę firmowego sekretarza i rozdzielać pisma z urzędów między pracowników.

Jeśli elektroniczny list z NAV nie zostanie odebrany, po trzech dniach urząd wyśle przypomnienie oraz powiadomienie sms-em lub na ustawiony wcześniej adres mailowy do komunikacji, czyli varslingsadresse. Tylko te firmy, które nie mają ustawionego adresu elektronicznego do powiadomień oraz zapewnionego dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, będą nadal otrzymywać listy z NAV drogą tradycyjną.

Praktyczne, ale tylko w połowie

Nie wszystkie zawiadomienia z NAV będą teraz wysyłane do przedsiębiorców w Norwegii elektronicznie. Jak informuje urząd, niektóre starsze systemy wciąż będą operowały tak, jak poprzednio.

Niestety, digitalizacja działa, ale tylko w jedną stronę, przedsiębiorca nie może bowiem odpowiedzieć na korespondencję drogą elektroniczną, musi to zrobić tak samo, jak robił wcześniej, czyli przesłać potrzebne informacje zwykłym listem.