Skip to main content

W 2019 roku Urząd skarbowy w Norwegii ułatwił obywatelom wysyłanie obywatelskich powiadomień o naruszeniu prawa podatkowego i skarbowego przez podatników poprzez  wprowadzenie elektronicznych formularzy. Spowodowało to znaczny wzrost wysyłanych powiadomień. W tym roku urząd otrzymał już 2400 zgłoszeń czyli o 64 % więcej  takich zgłoszeń niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.

Urzędowi bardzo zależy na otrzymywaniu  informacji zarówno o podatnikach indywidualnych jak i firmach, ponieważ w niektórych przypadkach mogą one dotyczyć spraw już prowadzonych przez urząd. 

Jeśli chodzi o statystykę to około 40 % zgłoszeń dotyczy spraw z zakresu płacenia fiskusowi różnych opłat oraz naruszeń przepisów prawa pracy. Natomiast 25% dotyczy prywatnych podatników, a kolejne 15% dotyczy wynajmowania, kupna bądź sprzedaży nieruchomości. 

Skatteetaten najpierw sprawdza wszystkie doniesienia w zakresie informacji które posiada, a następnie przesyła je do różnych instytucji takich jak NAV, policja czy Økokrim (policja skarbowa). 

Urząd dodaje jeszcze, że sytuacja z koronawirusem przyczyniła się do zwiększenia napływających zgłoszeń. I tak 60 % zgłoszeń od marca tego roku dotyczy potencjalnych nadużyć dotyczących wypłacanych rekompensat  oraz wypłaty zasiłku postojowego (permittering). Takie zgłoszenia są natychmiast przesyłane do NAV.