Skip to main content

30 marca stało się możliwe wypłacenie „zaliczki” osobom, które czekają na przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych. Zaliczka jest przyznawana na jeden miesiąc. Oznacza to, że każdy kto otrzymał zaliczkę i chce otrzymać ją jeszcze raz, musi złożyć na nowo wniosek. Można to zrobić nie wcześniej niż miesiąc po złożeniu poprzedniego wniosku. 

W ostatnich tygodniach według NAV ponad 400 000 osób złożyło wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. NAV obecnie stara się, aby czas oczekiwania na decyzje i przyznanie zasiłku skrócił się, dlatego zwiększa swoją wydajność i przyspiesza przetwarzanie spraw. Program, umożliwiający ubieganie się o zaliczki jest tymczasowy. Aby można było się ubiegać o taką zaliczkę, należy przede wszystkim złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, spełniać podstawowe wymagania dotyczące prawa do zasiłku i co najważniejsze należy kontynuować przesyłanie kart powiadomień tzw. Meldekort.

Program dotyczy zarówno osób tymczasowo zwolnionych jak również bezrobotnych. Nie dotyczy to jednak frilansere (osoby zatrudnione bez etatu) i osób prowadzących działalność na własny rachunek. Dla tej grupy na początku maja, zostanie wprowadzony osobny program rekompensat oraz automatyczne rozwiązanie do zarządzania sprawami, które ma zapewniać szybkie przetworzenie spraw i dokonania płatności.