Skip to main content

Jeśli w danym roku zapłacisz za usługi medyczne więcej niż  3165 NOK, możesz liczyć na frikort, czyli zwolnienie z opłat do końca roku kalendarzowego.

Norweska służba zdrowia oferuje frikort, czyli zwolnienie z ponoszenia wydatków na leczenie i zakup lekarstw po przekroczeniu odgórnie ustalonej kwoty. Obecnie jest to 3165 NOK. Chodzi o wydatki własne poniesione na leczenie u lekarza, psychologa, leczenie szpitalne, fizjoterapię, leczenie niektórych chorób uzębienia, rehabilitację   badania diagnostyczne oraz leki i sprzęt medyczny wydawane na niebieską receptę. Za każdym razem, gdy pacjent płaci egenandel, czyli opłatę własną za leczenie, placówka służby zdrowia ma obowiązek odnotowania tego w systemie. Gdy przekroczony zostaje limit, pacjent automatycznie otrzymuje zwolnienie z opłat.

Do ustalonej kwoty mogą się też wliczać wydatki własne poniesione na podróż leczniczą zagranicą, ale tylko w przypadku, jeśli był to wyjazd zatwierdzony i administrowany przez wyznaczoną placówkę medyczną w Norwegii, czyli Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Oznacza to, że jeśli np. wybierzemy się na własną rękę na wizytę do lekarza w Polsce, to nie możemy poniesionych wydatków wliczyć do sumy dającej nam frikort w Norwegii.

Jak to działa w praktyce?

Pacjent dostaje frikort po przekroczeniu ww. sumy na leczenie. Karta jest generowana samoczynnie w terminie do 3 tygodni po przekroczeniu wydatków, a ewentualne nadwyżki są przelewane z powrotem na konto pacjenta. Chociaż wszystko powinno się dziać automatycznie, to Helse Norge zaleca przechowywanie potwierdzeń zapłaty, by pacjent mógł je samodzielnie kontrolować. Gdyby okazało się, że Helfo automatycznie nie zwróciło nadpłaty, co zdarza się rzadko, ale jest możliwe, pacjent może samodzielnie ubiegać się o zwrot.

Frikort można znaleźć logując się na swój profil na stronie Helse Norge. Zwykle nie trzeba niczego drukować. Placówki medyczne mają dostęp do systemu pacjenta i dzięki temu na przykład podczas wizyty u lekarza system nie zażąda opłaty własnej, gdy wpiszemy swój numer personalny do automatu. W razie problemów technicznych frikort można otworzyć w telefonie logując się na swój profil i pokazać w rejestracji.

Do sumy 3165 NOK wliczają się jedynie kwoty egenandel zapłacone w placówkach działających w ramach norweskiej państwowej służby zdrowia. Oznacza to, że jeśli na przykład pacjent korzysta z usług fizjoterapeuty, poniesione wydatki zostaną doliczone wtedy, gdy specjalista ma podpisaną umowę z gminą.

Wyjątki

Frikort nie dotyczy dzieci do 16 roku życia, bowiem nie płacą one egenandel za świadczenia medyczne. Opłat takich nie ponoszą również niektórzy pacjenci z chorobami zawodowymi, zatem i im frikort się nie należy. Wyjątki dotyczą również niektórych usług dla osób pobierających minimalną emeryturę, bo nie płacą one wkładu własnego za leki przepisywane na niebieskich receptach.