Skip to main content

Firmy rozpoczynające działalność i planujące zakup towarów mogą zarejestrować się w urzędzie skarbowym i skorzystać z  tzw. dobrowolnej rejestracji podatku VAT, która pozwala skorzystać z ulgi przy odprowadzaniu tego podatku. 

Dotyczy to firm, których planowany zakup towarów będzie mieć ścisły związek z późniejszym obrotem podlegającym  opodatkowaniu VAT. 

Wysokość planowanych zakupów towarów musi wynosić min. 250.000 koron. 

Wniosek powinien być złożony przynajmniej 4 miesiące przed rozpoczęciem takiej działalności.  

Ważne jest aby we wniosku podać odpowiednie informacje, takie jak: jaki to będzie rodzaj działalności, zaplanowany budżet na kilka lat do przodu,  plan w jaki sposób firma chce osiągnąć swoje cele, czy firma planuje korzystać z zapomóg publicznych, informacje o pozostałym finansowaniu oraz czy do prowadzenia swojej działalności firma potrzebuje zezwoleń czy koncesji i czy takie otrzymała. 

Po spełnieniu powyższych warunków urząd  wyznaczy pewien okres, który będzie uznany za tzw. okres inwestycji firmy.  Przez ten czas firma będzie mogła skorzystać z ulg przy opłacaniu podatku VAT po tym okresie będzie musiała przejść na zwykły tryb płacenia VAT. Jeżeli takie przejście okaże się niemożliwe dla firmy, to będzie musiała dopłacić do podatku, z którego była wcześniej częściowo zwolniona. Dodajmy, że to rozwiązanie dotyczy też firm już działających, które mogą zarejestrować nowy rodzaj działalności i tym samym skorzystać z ulg w płaceniu VAT.