Skip to main content

W 2017 roku wykryto aż 1048 prób oszustw związanych ze świadczeniami NAV. W sumie próbowano wyłudzić 187 milionów koron.

Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej NAV ujawnił statystyki wykrytych przypadków wyłudzeń za ostatni rok. Zanotowano ich znacząco mniej niż w roku 2015.

90% prób wyłudzeń NAV zgłosił policji (pozostałe rozwiązano na zasadzie porozumienia świadczeniobiorców z urzędem), z czego większość zakończyła się wyrokiem sądowym. Warto wiedzieć, że jedynie 2% wszystkich spraw tego rodzaju kończy się w sądzie uniewinnieniem.

Najgorzej w Oslo i Hordaland

W zdecydowanej większości sprawy z roku 2017 dotyczyły wyłudzeń zasiłku dla bezrobotnych oraz zasiłku rehabilitacyjnego (AAP). Znacznie rzadziej świadczeniobiorcy próbowali wyłudzić na przykład chorobowe, wsparcie finansowe dla samotnego rodzica, czy zasiłek rodzinny. W sumie od podatników próbowano za pośrednictwem NAV wyłudzić 187 milionów koron.

W 67 przypadkach chodziło o przestępczość zorganizowaną – pieniądze próbowały wyłudzić nie pojedyncze osoby, a pracodawcy.

Statystyki pokazują, że najczęściej do prób wyłudzeń dochodzi w Oslo. Okręgi, gdzie wykrywa się najwięcej takich spraw to obecnie Akershus i Hordaland.