Skip to main content

NAV zmieni zasady świadczenia overgangsstønad til enslig mor eller far. Wynika to z nowej interpretacji przepisów europejskich.

Zasiłek przejściowy dla samotnych rodziców to świadczenie, o które w Norwegii mogą się starać samotni rodzice dzieci w wieku od 1 do 8 lat. Aby mieć prawo do świadczenia, należy być zatrudnionym co najmniej na 50%, pobierać edukację bądź przebywać na zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek należy się też osobom posiadającym własną działalność. W wyjątkowych warunkach można go otrzymać nawet nie spełniając powyższych warunków.

Pozostałe warunki

Warunkiem koniecznym, który petent musi spełnić, by uzyskać overgangsstønad til enslig mor eller far, jest posiadanie co najmniej pięcioletniego okresu ubezpieczeniowego.

Aby starać się o ten rodzaj zasiłku dla samotnego rodzica, opiekun musi mieć przyznane co najmniej 60% opieki nad dzieckiem. Dziecko musi być dzieckiem biologicznym bądź dzieckiem adoptowanym. Opiekun musi być opiekunem w sensie prawnym, a nie tylko faktycznym. Samotny rodzic nie może pozostawać w związku małżeńskim bądź partnerskim, w świetle przepisów musi być singlem, w stanie separacji bądź po rozwodzie (może być również w trakcie rozwodu bądź załatwiania separacji). Żeby otrzymać zasiłek, należy mieszkać samemu bądź z innym dorosłym, który nie jest partnerem.

Zasiłek przejściowy dla samotnych rodziców w Norwegii

Świadczenie można uzyskać na 3 lata, czyli 36 miesięcy. Nie musi to być okres ciągły, świadczenie można równie dobrze pobierać od czasu do czasu, w zależności od okoliczności i warunków. W wyjątkowych wypadkach NAV może przedłużyć okres pobierania świadczenia.

Wysokość zasiłku jest powiązana z uzyskiwanym dochodem. Pełna kwota zasiłku to 250 823 NOK rocznie (dane na rok 2022). Samotni rodzice bez dochodu uzyskują zatem 20 902 NOK miesięcznie przed odtrąceniem podatku z tytułu tego świadczenia.

W przypadku, gdy roczny dochód rodzica przekracza 613 000 NOK, zasiłek się nie należy.

Rodzice posiadający własne dochody mają redukowaną kwotę zasiłku.

Co się zmieni?

31 sierpnia tego roku sąd zajmujący się przepisami związanymi z zabezpieczeniem społecznym postanowił, iż należy zmienić praktykę w przyznawaniu zasiłku przejściowego dla samotnych rodziców. Rozpatrując wnioski o tego rodzaju świadczenia NAV powinien brać pod uwagę nie tylko okres ubezpieczenia w Norwegii, ale również w innych krajach EOG, w tym w Polsce. To dobra wiadomość dla obcokrajowców starających się o ten zasiłek.

Hans Christian Holte z NAV apeluje do osób, którym wcześniej odmówiono prawa do tego zasiłku ze względu na zbyt krótki okres ubezpieczenia w Norwegii, by ponownie zgłosiły się do NAV-u, aby ich sprawa mogła zostać rozpatrzona ponownie.

Nie wiesz, jak to zrobić? Zwróć się o pomoc do jednego z naszych biur, a pomożemy ci załatwić formalności.