Skip to main content

1 września 2020 roku wejdzie w życie zmiana w wysokości barnetrygd.

Zasiłek na każde dziecko poniżej 6 lat zostanie zwiększony o 300 koron i będzie wynosić 1354. Uprawnieni, spełniający konkretne warunki, otrzymają dodatek automatycznie. Składanie do urzędu nowego wniosku, nie będzie konieczne.

Zwiększony zasiłek będzie wypłacany do ostatniego miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 6 lat. Po tym terminie, dodatek nie będzie przyznawany. Opiekunowie otrzymają stosowne zawiadomienie, a zasiłek rodzinny zostanie zmniejszony do podstawowej kwoty 1054 koron.

Większość osób już we wrześniu otrzyma zasiłek na dziecko według nowej stawki. Brak dodatku w danym miesiącu oznaczać będzie, że kwota zostanie wypłacona dopiero w październiku. 

Podsumowując, nowe, aktualne stawki wyglądają następująco: 

  • zwykły barnetrygd na dzieci poniżej 6 roku życia – 1354 kr/miesiąc
  • zwykły barnetrygd na dzieci powyżej 6 roku życia – 1054 kr/miesiąc