Skip to main content

KONTANTSTØTTE – zasiek opiekuńczy na dziecko, wypłacany między 13 a 23 miesiącem życia dziecka. Stawka 7500NOK miesięcznie.
O zasiłek możemy wnioskować max 3 miesiące wstecz. Od 1 lipca 2017 zmiany odnośnie przyznawania zasiłku. m in. mówią o tym, że prawo do zasiłku
będzie dla osób, które przez 5 lat przynależą do systemu ubezpieczeń społecznych (również wlicza się czas pracy w innych krajach EOG). Jeżeli dziecko wychowywane jest przez obojga rodziców – to ten przepis tyczy ich oboje. Warunkiem na przyznanie zasiłku jest to, że dziecko przebywa z mamą w domu, nie uczęszcza do żłobka, przedszkola z dofinansowaniem publicznym więcej niż 20 godzin tygodniowo.