Skip to main content

12 czerwca Obrona Cywilna w Norwegii ponownie przetestuje system ostrzegania kryzysowego.

System alarmowy wysyłający ostrzeżenia na telefony komórkowe jest uzupełnieniem systemu syren norweskiej Obrony Cywilnej. Ma służyć do powiadamiania o zdarzeniach, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, ataki terrorystyczne, wojna czy emisje radioaktywne. Został wprowadzony w zeszłym roku i przechodzi okresowe testy.

Środa punkt 12.00

12 czerwca w samo południe telefony komórkowe w Norwegii zawibrują i powiadomią dźwiękiem, że dzieje się coś niezwykłego. Tym razem to tylko test. Policja wyśle zawiadomienie kryzysowe tylko jako sprawdzenie, czy system ostrzegania kryzysowego działa, jak należy. Podczas ostatniej próby przeprowadzonej w zeszłym roku nie wszystkie telefony zareagowały właściwie na powiadomienie, szczególe starsze modele odmawiały współpracy. Szacuje się, że 25% posiadanych w Norwegii telefonów nie będących w stanie obsługiwać powiadomień alarmowych.

Biura ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DSB prosi o zawiadomienie znajomych, którzy zwykle nie korzystają z mediów, o mającym się jutro odbyć teście.

Kto nie chce jutro w południe otrzymać testowego powiadomienia kryzysowego, powinien włączyć w swoim telefonie tryb samolotowy.