Skip to main content

Jeśli chcesz w Norwegii przebywać legalnie dłużej niż trzy miesiące, musisz postarać się na formalne pozwolenie na pobyt. Jedną z jego form jest czasowe pozwolenie na pracę w Norwegii.

Obywatele krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą pracować w Norwegii przez dłużej niż trzy miesiące, powinni dokonać rejestracji w Urzędzie ds. Cudzoziemców UDI. Najważniejsze wymaganie to posiadanie pracy w Norwegii.

Aby zapisać się na termin wizyty w urzędzie, trzeba założyć sobie elektroniczny profil na jego stronie. Do osobistej rejestracji potrzebny jest ważny dokument tożsamości, czyli paszport bądź dowód osobisty. Trzeba posiadać również potwierdzenie zatrudnienia, czyli ansettelsesbevis bądź umowę o pracę. Osoby zatrudniane przez agencję pracy oprócz umowy powinny mieć ze sobą potwierdzenie otrzymanego zlecenia. Z dokumentami i wypełnionym formularzem należy się w umówionym wcześniej terminie udać osobiście do najbliższego biura UDI.

Osoba posiadająca zezwolenie na pracę może zmieniać pracodawcę, a także być zatrudnioną w więcej niż jednym miejscu w tym samym czasie. Oznacza to, że zmieniając pracodawcę nie jest się zobowiązanym do występowania o kolejne pozwolenie, nie jest ono przypisane do konkretnej firmy, ale do osoby, która o nie wystąpiła. Posiadając pozwolenie na pracę można sprowadzić do Norwegii swoją rodzinę, jej członkowie również powinni się zarejestrować w UDI. Po pięciu latach pobytu i pracy w Norwegii można się starać o przyznanie stałego pozwolenia na pracę.

Do pracy w Norwegii można przyjechać nie posiadając zezwolenia. Ważne jest jednak, aby zarejestrować się w UDI nie później niż trzy miesiące po przyjeździe.

Po przepracowaniu w Norwegii co najmniej roku z ważnym pozwoleniem w przypadku utraty pracy można pozostać w tym kraju i poszukiwać nowej pracy tak długo, jak się chce. Należy się wtedy zarejestrować w NAV jako osoba poszukująca pracy. Osoby, które pracowały krócej niż rok, w przypadku utraty pracy mają na poszukiwanie nowej sześć miesięcy. One również powinny się zarejestrować w NAV jako poszukujące pracy.