Skip to main content

ŚREDNI WIEK PACJENTÓW objętych intensywną terapią wynosi 60 LATWedług raportu FHI z dnia dzisiejszego o godzinie 09:00 w Norwegii przebadano ogółem 73 089 osób.W środę rano o godz. 8:00 powiadomiono FHI o dwunastu zgonach, ale później zgłoszono dwie nowe zgony: jedną w Tromsø i jedną w Nord-Aurdal. Obaj byli osobami starszymi.Według FHI, średni wiek 12 zmarłych, podany w środę rano, wynosi 84 lata.Zaktualizowany przegląd VG pokazuje prawie 2971 przypadków infekcji w Norwegii i 237 przyjęć do szpitala w środę o 14:20.Według dziennego raportu FHI, łącznie 74 osoby zarażone wirusem zostało przyjętych na oddziały intensywnej opieki medycznej, z czego 61 nadal przebywa na tych oddziałach. Średni wiek osób intensywnie leczonych wynosi 60 lat, z czego 77 procent to mężczyźni. Są one podzielone w następujący sposób dla różnych grup wiekowych:

👉0-24 lata: 1

👉25-49 lat: 16

👉50–75 lat: 44

👉75+: 13Według raportu FHI , 39 osób przebywających na intensywnej terapii ,ma choroby towarzyszące.Dane dotyczące wieku oraz chorób towarzyszących u pacjentów intensywnej terapii pochodzą z norweskiego oddziału intensywnej terapii o 08:00 w środę rano. FHI stwierdza, że dane liczbowe na oddziałach intensywnej terapii oraz dane z Dyrekcji Zdrowia przy przyjęciach do szpitali są gromadzone na różne sposoby, a zatem nie są bezpośrednio porównywalne.