Skip to main content

Organy podatkowe znoszą sankcje dla przedsiębiorstw za przekroczenie terminu raportowania pensji ( wysyłanie a-meldingów)

Administracja podatkowa tymczasowo wstrzymuje stosowanie kar przymusowych   dla wszystkich pracodawców i innych osób, które złożą raporty o wynagrodzeniach po planowym terminie.  Dotyczy to na razie raportowania pensji za luty z terminem do 5 marca. Jednak ze względu na zwiększoną  potrzebę świadczeń publicznych prosi się pracodawców o dostarczanie wiadomości w terminie, co pozwoli na zapewnienie  aktualnych i poprawnych danych , istotnych dla pracowników. Dotyczy to w szczególności informacji o wynagrodzeniach, zaliczkach oraz informacji o warunkach pracy, takich jak zwolnienia, czy  data zakończenia stosunku pracy, co pozwoli na jak najszybsze przetworzenie roszczeń przez NAV. Pracodawcy otrzymają powiadomienie o upływie terminu, nawet jeśli kara nie zostanie naliczona.

Tymczasowe wstrzymanie kar za nieterminowe wysłanie deklaracji MVA.  

Organy podatkowe nie będą nakładać  kar za opóźnione dostarczenie deklaracji MVA.   Tymczasowo dotyczy to terminu 1 ( obowiązek zgłoszenia deklaracji do  14 kwietnia) i terminu 2 (obowiązek zgłoszenia do 10 czerwca), Dotyczy to również pracodawców, którzy deklarację  MVA dostarczają raz w roku do 10 marca i roczne zlecenie dla przemysłu pierwotnego – zgłaszane obowiązkowo do 14 kwietnia.  

Przedłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 do 31 maja 2020 dla osób prywatnych oraz do 30 czerwca dla przedsiębiorców.

W przypadku braku możliwości  złożenia zeznania podatkowego w terminie dla firm jednoosobowych i spółek  z ograniczoną odpowiedzialnością, kara za nieterminowe rozliczenie zostanie tymczasowo wstrzymana. Możliwe jest również złożenie wniosku o przedłużenie terminu rozliczenia o jeden miesiąc.