Skip to main content

Samotni emeryci, którzy pobierają w Norwegii minimalne świadczenie emerytalne otrzymają niewielką podwyżkę świadczenia.

Podwyżka minimalnej emerytury dla samotnych emerytów została ustalona w ostatnich dniach, ale będzie obowiązywać od stycznia 2023 r. Świadczenie po zwiększonej stawce będzie wypłacane od marca wraz z wyrównaniem za dwa minione miesiące.

Dla samotnych świadczeniobiorców pobierających emeryturę minimalną, którzy posiadają pełen okres składkowy (40 lat) i zaczęli pobierać podstawową emeryturę w miesiącu po tym, jak ukończyli 67 rok życia, kwota świadczenia wzrośnie o 333 NOK.

Kwota podwyżki jest uzależniona od kilku czynników, w tym:

– roku urodzenia – samotni emeryci urodzeni w roku 1954 lub później otrzymają mniejszą podwyżkę niż ci urodzeni wcześniej;

– okresu składkowego – samotni emeryci, którzy posiadają krótszy okres składkowy niż 40 lat, kwota podwyżki będzie mniejsza niż dla tych, którzy posiadają pełen okres składkowy;

– dla świadczeniobiorców urodzonych w latach 1954-1962 kwota zostanie wyliczona zarówno według starych, jak i nowych zasad.

Świadczeniobiorcy pobierający jednocześnie tjenestepensjon, czyli emeryturę z funduszu OTP, mogą mieć zmniejszone to świadczenie w momencie, kiedy wzrasta kwota emerytury podstawowej.