Skip to main content

Fellesforbundet  (Norweska Federacja Związków Zawodowych) na ostatnim zebraniu podjęła jednogłośnie decyzję zgodnie z którą będzie żądać całkowitej likwidacji prywatnych firm oferujących POŚREDNICTWO PRACY (Bemmaning) działających na dotychczasowych zasadach. Federacja chce, aby usługi pośrednictwa były oferowane głównie przez instytucje państwowe.

Co prawda federacja zwiazków zawodowych nie określa jakich branż i obszarów miałyby dotyczyć te obostrzenia, ale dla wszystkich jest jasne, że ma to dotyczyć likwidacji ‘’pośredniaków” w Oslo i okolic. Związki pracownicze w Oslo otrzymały raport, który mówi o wielu przypadkach naruszenia prawa przez firmy pośredniczące w wynajmowaniu pracowników. Mówi się o tym, ze przypadki łamania prawa dotyczą całego kraju.

Związki Zawodowe np. hydraulików są bardzo zadowolone z tej decyzji i solidaryzują się z branżami, które mają duże problemy z firmami pośredniczącymi w wynajmie pracowników. 

Natomiast zupełnie innego zdania jest minister pracy Anniken Hauglie, która mówi, że Rząd nie zamierza zlikwidować „pośredniaków”. Taka likwidacja przyczyniłaby się bezpośrednio do utraty stanowisk pracy w małych i średnich firmach. Norweskie firmy są zależne od dodatkowych pracowników. Jeśli firma ma potrzebę zrealizowania dużego kontraktu, to musi mieć możliwość wypożyczenia kompetentnych pracowników do tego projektu. Dotyczy to każdej branży, także budowlanej. I właśnie firmy pośredniczące w wynajmowaniu pracowników dbają o to, żeby zaspokoić taką potrzebę na rynku pracy.

Dodatkowo minister podkreśla, że jak dotąd NAV zajmował się oferowaniem pracy jako instytucja państwowa i jest to wystarczające działanie.

Minister dodaje, że z punktu widzenia Rządu nie jest możliwe obecnie wprowadzenie całkowitego lub dotyczącego pojedynczych branż, zakazu funkcjonowania firm pośredniczących. Jednocześnie podkreśla, że Rząd oczekuje, że prawo pracy będzie przestrzegane przez wszystkie branże.

Sprawa może mieć ciąg dalszy, bowiem minister zaprosiła szefa związków zawodowych na spotkanie 29.10 w celu omówienia raportu o wynajmie pracowników.