Skip to main content

Wielu emerytów pobierających norweskie świadczenie emerytalne w Polsce zauważyło, że realnie otrzymuje mniej pieniędzy. Na czym polega problem? Wyjaśniamy.

Jeśli otrzymujesz emeryturę z Norwegii i w zauważyłeś, że na Twoje konto wpływa mniej pieniędzy niż powinno, może to mieć związek z Twoją kartą podatkową w Norwegii. Problem dotyczy osób, które powinny zaktualizować swój d-nummer.

Karta podatkowa dla emeryta

NAV potrąca automatycznie 30% zaliczki na podatek, jeśli karta podatkowa nie ma ustawionego odpowiedniego kodu do pobierania emerytury. Zaliczki na podatek są inne w przypadku osób pobierających emeryturę i osób otrzymujących wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy zarobkowej. Z tego względu ważne jest, by dostosować swoją kartę podatkową do pobierania emerytury w taki sposób, aby urząd skarbowy potrącał odpowiedni procent podatku. Zmiana karty jest jednak problematyczna, gdy d-nummer podatnika nie jest aktywny. Poniżej wyjaśniamy, jak ten problem rozwiązać.

Zasada 5 lat

Od 2017 r. numer tymczasowy w Norwegii, czyli D-nummer, jest aktywny przez 5 lat. Wcześniej taki numer mógł być aktywny przez wiele lat, nawet, jeśli dana osoba nie miała już wyraźnych związków z Norwegią. Nieaktywny d-nummer nie oznacza, że został on skasowany z systemu lub jest błędny, a jedynie, że minęło 5 lub więcej lat od dnia jego przydzielenia. Można go ponownie aktywować. W tym celu trzeba się zwykle stawić osobiście w norweskim urzędzie.

Osoby, które mieszkają poza Norwegią, mogą zaktualizować swój numer tymczasowy bez konieczności stawiania się w urzędzie dopiero po wymeldowaniu się z Norwegii. Wtedy mogą zaktualizować swój d-nummer, a następnie zamówić nową kartę podatkową.

Aktywuj numer i zmień kartę podatkową w Norwegii

Z ATS Pomoc w Norwegii możesz dopełnić wszystkich procedur. Zajmiemy się twoją sprawą kompleksowo, abyś mógł pobierać świadczenie emerytalne z Norwegii bez problemów z kartą podatkową. Zgłoś się do jednego z naszych biur, by zasięgnąć porady w tej sprawie.